Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Luskam med världens första alfabetiska mening
Dela

Luskam med världens första alfabetiska mening

Arkeologistudenter från Southern Adventist University grävde 2016 fram en elfenbenskam från 1700 år fKr i Lachisch, Israel, som visade sig ha en inskription. Världens hittills äldsta fullständiga meningen skriven med bokstäver.

Studenter och lärare från Southern Adventist University utförde utgrävningar tillsammans med studenter och lärare från Jerusalem Hebrew University sommaren 2016. Platsen var Lachisch, första gången omnämnd i Bibeln i Josua 10:3, en kanaaneisk bosättning från bronsåldern, 40 kilometer söder om Jerusalem.

Där hittade man en liten kam (ca 3,5 gånger 2,5 centimeter) utskuren i elfenben, förmodligen importerad från Egypten. Kammens tänder har för länge sedan gått av och har funnits på båda sidor, den ena med större tänder och den andra med mindre, tätare tänder. Kammen togs om hand och har undersökts genom åren för att hitta spår av DNA från löss och liknande. Men inte förrän i december 2021 när kammen skulle fotograferas på ett speciellt sätt upptäcktes inskriptioner på kammens rygg, millimetersmå bokstäver inristade i benet.

Nu visar det sig att inskriptionen består av bokstäver ur den äldsta kända formen av kanaaneiska alfabetet, det alfabete som användes när Bibelns första delar skrevs. Förstadiet till både det hebreiska och i förlängningen alla moderna alfabeten. Tidigare har man hittat enstaka ord eller namn skrivna från den här tiden. Men på kammen finns 17 små bokstäver som bildar sju ord. Översatt till svenska står där: "Må denna bete rota ut lössen i håret och skägget."

Inskriptionen är unik på många sätt eftersom den ger nya kunskaper om hur bokstäverna har utvecklats från bilder till symboler/bokstäver.

"Fyndet kan inte överskattas. Uppfinningen av alfabetet var det viktigaste bidraget till kommunikationen under de senaste fyra årtusendena", säger Michael G. Hasel, PhD, professor i arkeologi vid Southern Adventist University i ett pressmeddelande. "Före denna tid begränsade komplicerade skriftsystem i Egypten och Mesopotamien läs- och skrivkunnigheten. I dag konstruerar större delen av världen meningar med hjälp av det alfabet som finns på denna kam från 3 700 år sedan. Här har vi den första verbala meningen med alfabetet som någonsin hittats."

Rainer Refsbäck

Läs mer om fyndet och dess bidrag till språkforskningen här.