Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Konsten att predika - 1
Dela

Konsten att predika - 1

En kurs i fyra delar på Ekebyholm

lör 3 feb - sön 4 feb

Efter genomgången kurs ska du bla:

 • ha lärt dig olika sätt och steg för att konstruera en predikan samt känna till olika typer av predikningar.
 • förstå hur ett predikoår kan läggas upp så att det täcker väsentliga ämnen.
 • ha fått erfarenhet av hur det talade ordet påverkas av kroppsspråk, betoning, ordval, ens eget andliga liv, förankring i historien, mm.
 • känna till hur man kan anpassa sig till olika målgrupper, kulturer och tidsandan.
 • ha fått träna på att skriva och framföra både en kortare andakt samt en predikan. 
 • känna till något om predikokonstens historia

Denna kurs bygger bla på:

 • att Bibeln är Guds ord och därmed en auktoritet för hur vi ska förstå Gud och vad han vill säga oss. Bibeln visar hur Gud handlat i historien.
 • att den helige Ande inspirerat Bibelns författare med tankar, idéer och information och som de sedan uttryckt med sina egna ord i sin kulturs sammanhang. Den är en blandning av mänskligt och gudomligt.
 • att Guds Ande kan använda oss människor (en blandning av mänskligt och gudomligt) för att framföra hans ord men också att vi genom träning/utbildning kan bli bättre på att presentera det han önskar säga genom oss. Gud använder dig och din personlighet, du ska få finna din egen predikostil.

Kursplan:

Träff 1 

 • Det förkunnade ordets funktion i kyrka och evangelisation.
 • Genomgång av olika typer av predikningar
  • Utläggande: Systematisk, Text
  • Tematisk: Lära, respons på aktuella frågor
 • Praktisk övning: Att läsa en text, betoning, kroppsspråk mm
 • Hemläxa: Att träna på att framföra en bibelvers utantill

Träff 2

 • Att konstruera predikan - struktur och process.
 • Välja uppgift - Typer, Teman & texter, Kärna
 • Praktisk övning: Att framföra/hålla en textutläggande andakt på 5 min. 
 • Hemläxa: Ta med sig uppgiften till nästa gång. Inte skriva själva predikan, utan jobba med texten, temat, strukturen.

Träff 3

 • Enskild coaching eller i mindre grupper om det är många deltagare.
 • Genomgång av uppgiften, processen och arbetet så här långt. Visa hur man jobbat med text/tema, hur ser dispositionen ut, har man hittat en kärna?
 • Praktisk övning: Analys av målgruppen – vem har du framför dig?
 • Hemläxa: Skriv en predikan

Träff 4

 • Praktisk övning: Provpredika inför gruppen (maxlängd 10–15 min) och uvärdera tillsammans.

Kurstillfällen

Träff 1 lörd 3 feb kl 15.00            -       sönd 4 feb kl 13.00

Träff 2 lörd 23 mars kl 15.00       -       sönd 24 mars kl 13.00

Träff 3 lörd 28 sept kl 15.00        -       sönd 29 sept kl 13.00

Träff 4 lörd 26 okt kl 15.00          -       sönd 27 okt kl 13.00

Lärare:

David Cederström: pastor, BA i teologi.

Mervi Cederström: pastor, MA i teologi och lingvistik samt DMin i praktisk teologi.

 Georg Filippou, BA i Teologi och MA i Religion.

Plats, kost och logi:

Plats: Ekebyholmsskolan

Resa: Upp till 375 kr står du eller din församling för per tillfälle och därutöver tar samfundet kostnaden (enligt Adventistsamfundet policy).

Kost och logi: Du bjuds på logi och kost (lördag lunch och kvällsmat, söndag frukost och lunch).

Anmälan och frågor:

Anmälan ska ha inkommit senast onsdag 1 februari. Anmäl görs via mejl till georg.filippou@adventist.se

Har du frågor kan du ta kontakt via mejl eller telefon 010-777 96 21.