Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Kan vi träffas snart?
Dela

Kan vi träffas snart?

Många länder i vår omvärld börjar nu lätta många av de tunga restriktionerna som karantän, reseförbud och stängda skolor. Det väcker kanske hopp om att vi snart även i Sverige ska kunna samlas till gudstjänst och öka den sociala gemenskapen i våra församlingar.

Det är viktigt att komma ihåg att många länder som lättnar på sina restriktioner nu landar i en situation som mer liknar Sveriges lättare restriktioner. Även om kurvorna för smittade, svårt sjuka och avlidna i Sverige ser ut att plana ut och kanske även gå ner, så kommer förmodligen inte de grundläggande rekommendationerna att ändras inom den närmaste tiden. Riskerna för en andra våg, eller fortsatt spridning av smitta på en någon nivå, gör att det är svårt att planera för framtiden eller återgå till det tidigare normala.

Men med våren och solen kommer kanske nya möjligheter? Hur ska vi tänka om och när även de svenska rekommendationerna lättas? Hur ska vi gå tillväga när vi åter kan öppna våra kyrkor och samlas till gudstjänst?

Adventistsamfundet har hittills inte bestämt exakt hur församlingarna ska göra, stänga eller hålla öppet, utan endast uppmanat församlingarna att följa myndigheternas rekommendationer (alltså inte som tips, utan som regler som ska följas). Med stor sannolikhet kommer förbudet mot allmänna sammankomster över 50 personer att gälla över sommaren och kanske en bit in på hösten – vilket innefattar även möten och gudstjänster i våra kyrkor. Rekommendationerna om hygien och social/fysisk distans kommer förmodligen att gälla en lång tid framöver.

Under alla omständigheter behöver församlingen tänka på följande i samband med att man beslutar om att eventuellt återuppta/fortsätta hålla möten i församlingens lokaler:

GÖR:

 1. Utse en ansvarig för hälsa och säkerhet – någon som är kunnig och uppdaterar sig om myndigheternas rekommendationer – som samordnar och håller församlingens åtgärder uppdaterade.
 2. Genomför en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/). Det är i församlingen som bedömningen om det är lämpligt att öppna eller inte måste göras.
 3. Följ Folkhälsomyndigheterna och lokala hälsomyndigheters rekommendationer.
  1. Samla inte fler än 50 personer, räkna och stäng lokalen om ni riskerar att bli fler.
  2. Personer i riskgrupper, 70 åringar ska begränsa nära fysiska kontakter med personer man inte dagligen lever med, undvika kollektivtrafik.
  3. Håll avstånd (personer från olika hushåll ska kunna hålla avstånd från varandra i de olika utrymmena i kyrkans lokaler, i entréhall och kyrksal)
  4. De som känner sig sjuka eller, även med diffusa symptom, ska stanna hemma.
  5. Tvätta händer.
  6. Hosta och nys i armvecket.
 4. Se till att kunna erbjuda god handhygien med hjälp av handsprit på strategiska och lättillgängliga ställen i lokalen (alltså inte bara på toaletter).

GÖR INTE:

 1. Använd inte fläktar eller andra system som cirkulerar samma luft i lokalen, men se gärna till att ha god ventilation, öppna fönster om vädret tillåter exempelvis.

ÖVERVÄG:

 1. Samlas i mindre grupper i hemmen istället för att samlas som större grupp i församlingens lokaler, eller alternera med mindre grupper i församlingens lokaler.
 2. Efter/inför varje arrangemang i församlingens lokaler, se till att med ytdesinfektionsmedel eller bra rengöringsmedel, torka av handtag, andra ytor som man tar i med sina händer och toaletter.
 3. Erbjud separata träffar för personer i församlingen över 70 år.
 4. Sätt upp affischer om att undvika smitta, socialt avstånd och personligt ansvar (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/informationsblad-pa-olika-sprak/informationsblad-undvik-att-bli-smittad/)
 5. Det har visat sig att när man sjunger så sprider man mer droppar som eventuellt kan vara smittsamma. Se till att det är tillräckligt med avstånd mellan gudstjänstbesökare i bänkarna. Se till att eventuella försångare kan hålla tillräckligt avstånd, att mikrofoner och stativ hålls rena och inte byter användare utan att rengöras.
 6. Gör det möjligt för församlingens äldre och andra riskgrupper att kunna följa församlingens möten hemifrån via digitala media.
 7. Under sommaren, håll friluftsgudstjänster och ha gemenskap utomhus med lagom avstånd till varandra.

Vi vill från Adventistsamfundets ledning påminna om att det finns verkliga skäl till varför vi ger dessa råd till alla församlingar. Precis som flera andra kyrkosamfund så har också vi församlingar där smittspridningen blivit ett problem och drabbat flera individer. Kyrkor är ställen där människor från olika bakgrunder möts och känner gemenskap. Det är i de allra flesta fall något gott, men i dessa smittsamma tider så bidrar det mer än i många andra sammanhang till smittspridning. Därför behöver vi ta vårt ansvar.

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare