Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Kan jag argumentera med Gud?

Detta var temat för helgen i Göteborg 22 – 24 oktober 2010. Men helgen var mer än att svara på frågan.

Laurence Turners undervisning gav mersmak för djupdykning i bibeln och gav ännu en påminnelse om hur rik och outrannsaklig bibeln är – rik på innebörd och visdom. Berättelser som man har känt till sedan barnsben fick ny innebörd och blev levande på ett nytt sätt. Vår dogmatiska och intellektuella tro fick utmanas med andliga implikationer. Frågan om Jonas bok har ett särskilt budskap för oss adventister fick oss att tänka djupt. Tyvärr konstaterade vi att vi alltför ofta utgår ifrån att vår frälsning är ett mål i sig när vi i själva verket är ”vunna för att vinna” och att Gud kallar oss att ha en passion och en börda för folk i vårt ”Nineve”.

 

Det var också upplyftande att studera psaltaren med Laurence Turner. Han berättade att psalmerna i psaltaren användes av Israels folk för att kommunicera med Gud och tillbe honom. Psaltaren består av orienterande psalmer (talar om Guds godhet), psalmer om förvirring (när Gud och livet upplevs som allt annat än något gott) och omorienterande psalmer (psalmer som föds ur personliga erfarenheter med Gud). För Israels folk var Gud en allestädes närvarande Gud – en Gud på heltid! Därför kunde de tillbe den gode Guden. Men de kunde komma till honom också med sina frågor, sina tvivel och sin otro. Det var befriande för många att få veta att vi kan komma till Gud inte bara när allt är på topp och när Gud är god mot oss. Utan även komma till honom med våra frågor om varför, Gud? Hur länge, Gud?

 

Tack till Göteborgs församling som har varit värd för helgen. Tack till Bobby Sjölander och Tobias Edlund som turades om att översätta från engelska till svenska.

 

Daniel Hailemariam
Missionssekreterare