Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

Jubileumshelg på Ekebyholm
Dela

Jubileumshelg på Ekebyholm

... för dig som varit elev på Ekebyholm!

21 maj 2022

Om din klass avslutade realskolan, högstadiet, gymnasiet eller seminariet på Ekebyholmsskolan 1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 eller 2017…

…kom och upplev
Ekebyholms skolans jubileumshelg!

Sabbaten den 21 maj 2022 arrangerar skolan en högtidsgudstjänst med Rose-May Smårs som talare över ämnet:

"Att blicka bakåt och framåt!"

Tider: Gudstjänst kl. 11.30, (Bibelstudium kl. 10.00) samt Festlunch på slottet kl. 13.30.

Har du jubileum 2022 och önskar träffa dina vänner från studietiden på Ekebyholm?

  1. Ta kontakt med en eller flera från din klass och kom överens om att åka till Ekebyholm den 21 maj 2022. Gör också upp planer för vad ni vill göra utöver det program skolan förbereder.
  2. Anmäl dig till Ekebyholmsskolan så snart som möjligt och senast den 10 maj 2022 tel. 0175-754500 eller info@ekebyholm.se. Om du behöver övernattning, kan skolan ordna så långt det finns plats på internatet. Har du förslag på personer som kan medverka på gudstjänsten? Vänligen hör av dig till skolan så tidigt som möjligt.
  3. Betala till skolans bankgiro 819-0373 för festlunchen 120 kr, i mån av plats kostar övernattning 200 kr/person och natt. Vid hyra av lakan tillkommer 75 kr.