Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

I startgropen inför unionsmötet
Dela

I startgropen inför unionsmötet

Om knappt ett år är det så dags för Adventistsamfundets unionsmöte. Vid senaste mötet 2017 sken solen från en klarblå himmel utan tankar på världsomvälvande pandemier. Inför unionsmötet 2021 ser världen mer osäker och dyster ut.

Samfundsstyrelsen hade vid sitt senaste sammanträde ett antal frågor på bordet som rör unionsmötet som planeras till den 11-16 juni 2021 på Ekebyholm. Kallelsen till mötet kommer att finnas i Missionärens oktobernummer. Där finns också en brasklapp som nämner att unionsmötet kan komma att behöva genomföras på annorlunda sätt beroende på hur covid-19-pandemin utvecklar sig.

Samfundsstyrelsen beslutade att temat för unionsmötet och kommande verksamhetsperiod ska bli en fortsättning på temat samfundet haft under de senaste tre åren: "Med Jesus kärlek till världen". En enkät som gjordes under våren bland medlemmar och anställda visar att många känner att temat för den pågående verksamhetsperioden - "Med Jesus i hjärtat, församlingen och samhället" - har varit riktigt bra, men behöver sjunka in. Samtidigt har inte den sista delen med fokus på vårt uppdrag i samhället riktigt kunnat genomföras på grund av pandemin. Därför vill vi under hela nästa verksamhetsperiod behålla och sätta större fokus på detta.

Beroende på hur pandemin utecklar sig arbetar samfundsstyrelsen med fyra olika planer samtidigt för hur unionsmötet ska kunna genomföras. Förhoppningen är att någon av dessa träffar rätt när tiden närmar sig för att fatta det defintiva beslutet. Ett sådant beslut kommer att fattas i början av mars 2021.

  • Plan A: Ett unionsmöte i vanlig ordning men med extra åtgärder för att göra det möjligt att hålla distans och god hygien – här finns flera utmaningar om vi tänker på hur trångt det ofta kan vara både i idrottshall och kring måltiderna. En risk finns att många delegater känner osäkerhet inför att delta. Det kan också finnas restriktioner som hindrar ett sådant stort möte.
  • Plan B: Endast delegater och nödvändig personal deltar på plats, övriga deltar via streaming. Även om vi kommer ner till under 300 deltagare, kan det vara svårt att hålla distans och även på den här nivån kan det finnas en oro bland delegater att delta på plats.
  • Plan C: Ett i stort sett helt textbaserat digitalt unionsmöte med en streamad högtidssabbat och inledning på förhandlingsmötena som sedan fortsätter digitalt och textbaserat. Delegaterna deltar i förhandlingarna hemifrån, loggar in via webbläsaren i unionsmötet en eller två gånger dagligen för att skriva/läsa debattinlägg i de ärenden som behandlas den dagen och röstar i ärenden som är under omröstning. Flera andra trossamfund har använt sig av ett system som vi tittar på och som har fungerat med gott resultat. Systemet är så pass användarvänligt att de flesta lätt kan använda det, övriga ska kunna få det att fungera med lite stöd.
  • Plan D: Ett betydligt nedbantat digitalt unionsmöte som fokuserar på att välja samfundsledning, samfundsstyrelse och behandla nödvändiga rapporter och stadgeändringar. Övriga ärenden och motioner skjuts fram upp till ett år i förhoppningen att förhandlingar ska kunna genomföras på plats.

Som sagt, i början av mars 2021 kommer samfundsstyrelsen att fatta ett beslut utifrån förutsättningarna som råder då. Fram till dess planerar vi för att kunna genomföra mötet på alla dessa sätt.

Val av delegater

Eftersom unionsmötet 2021 är placerat något tidigare jämfört med föregående unionsmöten har styrelsen valt att lägga tidsfristen för när delegater och eventuella ersättare ska väljas och registreras till senast den 14 december. På så sätt behöver det inte göras mitt i jul- och nyrårsledigheterna.

Församlingarna kommer närmaste veckorna att få all information som behövs inför val av delegater. Men i grunden ska valet gå till på ungefär samma sätt som när församlingen väljer sina ledare och funktionärer. Antal delegater för varje församling kommer att finnas i informationen till församlingarna. Det som kan vara viktigt att tänka på med tanke på de speciella förutsättningar som kan råda, är att församlingen väljer delegater som har förutsättningar att kunna delta digitalt (eller planerar för hur man ska kunna ge digitalt stöd).

Delegater och församlingsstyrelser har sedan fram till den 10 februari 2021 att skicka in eventuella motioner till unionsmötet. I december kommer de fasta kommittéerna (förslagskommittén, stadgekommittén och valberedningen) att komma med information om hur motioner ska skrivas så att de kan beredas på bästa sätt inför förhandlingsmötena. Den 3 maj kommer alla delegater att få allt beslutsunderlag som ska behandlas under unionsmötet.

Inom några veckor kommer det att finnas en avdelning på hemsidan med ytterligare informtion om unionsmötet.

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare