Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

HopeChannel Sverige - vi firar!

15 år efter att Adventistsamfundets egen tv-kanal HopeChannel startade är det så dags för Sverige att hänga på!

10 feb 2018

Du når webbtv-kanalen på hopechannel.se. Sedan oktober har kanalen smygstartat med innehåll om reformationen i första hand.

Den 10 februari firar vi i din församling! Sprid det glada budskapet!