Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Dela

Helsingborgs Adventkyrka 100 år!

Sjundedagsadventisterna har haft församling i Helsingborg i 100 år. Detta firas hela dagen med gudstjänst och gemenskap.

8 okt 2011

Mer information hittar du på församlingens hemsida!