Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Har du upptäckt resurssidan?
Dela

Har du upptäckt resurssidan?

Det finns många offentliga hemligheter på adventist.se som vi ibland måste upplysa om. En är resursavdelningen.

Adventistsamfundets avdelningar fyller hela tiden på med nya resurser på adventist.se:s resursavdelning. Det kan handla om bra materal av olika slag både för unga och vuxna: handledningsmaterial, Bibelstudier, pyssel för barn, officiella uttalanden i olika frågor och så vidare. Här finns också viktig information för församlingarnas ledningar och styrelser, som vissa blanketter och formulär för att söka bidrag eller ersättningar eller varför inte volontärer?

Ett resursområde som fyllts på under senare tid och fortsätter fyllas på är material från Bibeldagarna i somras. Föredragshållarna delar här med sig av informationsblad eller sammanfattning av sitt föredrag.

Varför är det så krångligt att hitta?

Vi får ibland frågor varför inte allt som finns att hitta finns som länkar på första sidan när man kommer till adventist.se. Egentligen är det enkla svarat att om länkar till allt som finns dolt på adventist.se skulle finnas på första sidan skulle det vara omöjligt att hitta på sidan. Det skulle bli en väldigt ogästvänlig sida.

Det främsta syftet med Adventistsamfundets hemsida är att vara en välkomnande sida för besökare som inte är adventister och som söker information om vilka adventisterna är och vilken bibeltro vi vill förmedla. Därför är nästan alla länkar på första sidan upptagna med att leda besökarna till just sådan grundläggande information. Men bara nästan alla länkar... Det finns nämligen en "hemlig" dörr som medlemmarna kan gå till direkt och som öppnar vägen till all information som medlemmar främst söker. Klicka på "Information" längst till höger i menyn på adventist.se så får du se! Det går också att skriva adventist.se/info direkt i sökraden på din webbläsare om du vill komma direkt till sidan där information som nyheter, kalender, avdelningsinfo etc. är synlig.

Rainer Refsbäck missionssekreterare