Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Promotion Topp

Dela

Global Youth Day - världsungdomsdag

VAD TÄNKER NI GÖRA I DIN FÖRSAMLING?

16 mar 2013

Den 16/3 är det ju Global Youth Day - världsungdomsdag
Denna lördag står församlingens ungdomar världen över i fokus.
Meningen är att ca 8 miljoner adventistungdomar och deras vänner) denna dag ska göra "vänlighetsgärningar" i samhället omkring dem.

Här kommer lite tips på vad ni i er församling kan göra:

*Samla ihop kläder och ge till hemlösa eller någon flyktingförläggning.

*Fråga rökande människor ifall ni kan byta ut deras cigarett mot en frukt :)

*Gå till stan och dela ut ballonger till barn.

*Besök de sjuka på ett sjukhus. Dela ut blommor eller samla ihop gosedjur att ge till barnen på barnavdelningen.

* Besök ett ålderdomshem och dela ut blommor, sjung eller bara prata med de gamla.

* Gå runt och "städa", plocka sopor så att ett område som brukar vara smutsigt blir fint.

* Putsa skor åt folk - gratis

*Skriva TACK-kort till poliser och andra som arbetar för att samhället ska vara bra för oss.

* Dela ut något gott, bara för att prata med folk och göra en god sak.

Det finns säkert många fler idéer om du ser var du och din kyrkan finns.
OBS! Glöm inte att be om lov ifall ni ska besöka tex sjukhus, ålderdomshem etc.

Vill ni ha hjälp, ta gärna kontakt med ungdomsavdelningen:
anna.tegebo@adventist.se
berny.carlsson@adventist.se

VAD VILL DU GÖRA?

 

Syftet med denna världsungdomsdag är att:

 1. Få återuppleva att adventungdomen verkligen är en världsvid rörelse.
 2. Få våra ungdomar att återupptäcka känslan av att tillhöra en världsvid rörelse.
 3. Låta missionsarbetet vara hjärtat i det världsvida ungdomsarbetet.
 4. Visa på ett att det finns en positiv och konstruktiv reaktion på den splittring som många ungdomar upplever.

Med utgångspunkt i Jesus avslutande ord i liknelsen om den barmhärtige samariern: ”Gå du och gör som han!” (Luk. 10:25-37), kommer temat för denna världsungdomsdag att vara: ”ONE IN COMPASSION” (Enade i barmhärtighet).

Förhoppningen är att 8 miljoner adventistungdomar i våra 13 divisioner kommer att gå ut på gator och torg i städer, byar och samhällen runt om i världen, för att vara Jesus händer och fötter och visa medkänsla genom små vänlighetshandlingar.

Förslag till dagordning:

 

9:30

 • Samlas i kyrkan eller förutbestämd plats.

 • Håll en kort andakt.
 • Be
 • Instruktioner/information om dagen.

 

10:00

 • Sätt igång med de goda och vänliga gärningarna

 

12:30

 • Lunch

 

14:00

 • Fortsätt med de goda gärningarna
 • Utför någon gemensam aktivitet

 

17:00

 • Samlas för att höra varandras berättelser
 • Kvällsmat
 • Tacksägelse och lovprisning
 • Skicka in era berättelser (under hela dagen)
 • Inled ungdomens bönevecka
 • Koppla upp er på de kanaler som kommer att meddelas för att se hur dagen fortskrider på andra platser.

Sabbaten den 16 mars 2013 håller ungdomarna en kortare gudstjänst på morgonen. Ungdomarna kommer sedan att VARA gudstjänsten. Idén är att de ska träffas i kyrkan eller på någon annan bestämd plats, ha en kort andakt eller ett bibelstudium och be tillsammans innan de går ut för att utföra vänlighetsgärningar på orten. Det hela avslutas genom att man samlas och delar med sig av sina erfarenheter. De som kan, uppmuntras att fotografera och dokumentera händelsen.

Det kommer att bli sex inslag under denna världsungdomsdag:

 1. Ungdomar från de lokala församlingarna, regionerna eller konferenserna träffas för en stund av stillhet och andakt innan de ägnar den största delen av sabbaten åt att nå ut till lokalsamhället eller närmaste stad.
 2. De engagerar sig i olika vänliga och goda gärningar som passar att utföras på sabbaten och valts och planerats i förväg.
 3. För att sätta denna dag av vänlighetsgärningar i perspektiv, kommer ungdomar runt om i världen att ge blod som en symbol på den yttersta vänlighetsgärningen, den då Jesus gav sitt liv för vår räddning. Ungdomarna kan sedan fortsätta med andra vänlighetsaktiviteter resten av dagen.
 4. Som avslutning på dagens aktiviteter träffas ungdomarna i sina församlingar eller kyrkor, för en stund av tillbedjan och andakt och för att dela med sig av sina olika erfarenheter och inleda ungdomens bönevecka som handlar om mission och tjänst.
 5. Ungdomar runt om i världen kommer att förenas med hjälp av den kommunikationsteknologi som finns tillgänglig idag och genom livesändningar visa hur världen blir upplyst av vänliga gärningar vartefter dagen fortskrider genom tidszonerna.

Världsungdomsdagen kommer att bli en årligen återkommande händelse med olika inslag varje år.

Vi satsar på detta även i Sverige!

Berny Carlsson, Adventistsamfundets ungdomsledare i Sverige menar att den världsvida ungdomsdagen kommer inte bara att bidra till att våra ungdomar återtar församlingslivets centrum och mission, utan också har potential att stärka och utmana våra unga över hela världen att dela med sig av sin tro på praktiska sätt. Detta kan mycket väl vara den gnista som vi behöver för att fullfölja den stora missionsbefallningen och motivera våra unga att dela med sig av det eviga evangeliet till världen i denna generation.

- Jag tror att denna världsungdomsdagen är ett fantastiskt initiativ som verkligen kommer att bli till välsignelse i samhället, och för våra ungdomar och för Adventistsamfundet i Sverige, säger Berny. Det är nu dags att börja planera för detta i våra olika församlingar och smågrupper.

- Jag vill särskilt uppmuntra församlingsstyrelser, pastorer, föreståndare och övriga medlemmar i våra kyrkor som är engagerade i ungdomsarbetet att stödja detta.

Må Gud hjälpa oss att kunna förverkliga detta vårt mål, då vi påminner oss vad Ellen White skrev i Gospel Workers, s. 363: ”Endast Kristus metod kommer att ge verklig framgång i att nå människorna. (1) Frälsaren blandade sig med folket som en som verkligen önskade deras bästa. (2) Han visade sin medkänsla med dem, hjälpte dem och såg till deras behov, och vann deras förtroende. (3) Sedan bad han dem: 'Följ mig' ”.

Material

Som bilder finner du affischer/flygblad. Dessa kan tryckas/skrivas ut som fram och baksida...