Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferensens årsmöte 2014

Missionsföreståndare Göran Hansen lämnar så snart han hinner personliga rapporter från Gerenalkonferensstyrelsens årsmöte som pågår just nu. Ett mycket spännande årsmöte med anledning av att det förbereder ärendena som kommer att tas upp vid generalförsamlingen 2015.

Dags för Generalkonferensens årsmöte

I torsdags eftermiddag kom jag till Generalkonferensens huvudkontor här i den norra utkanten av Washington DC efter att ha tillbringat några dagar (alltför få) tillsammans med våra barn Daniel och Michelle (+ hennes familj) i Texas.

Delegater från hela världen, och personer som arbetar här i huset, sammanstrålar till en vecka med intensiva och inspirerande möten, och det är underbart att mötas av den härliga stämningen av härligt kamratskap helt utan rangordning av ”hög eller låg”, ”viktigare eller mindre viktig”. Alla är vi syskon i ordets rätta betydelse, med samma mål och syfte, att sprida Jesus kärlek till världen.

Det är ett stort privilegium att få vara med här varje år – något jag så gärna vill att många skulle få uppleva. Otroligt inspirerande undervisning under de två första dagarna (upplagt som ett ledarseminarium) och en andlig upplevelse under fredagskvällsmötet, som jag just kommit ”hem” från.

Morgondagens program ser också spännande ut med sabbatsskola, gudstjänst med vår världsledare Ted Wilson och ett eftermiddagsprogram rubricerat ”Evangelisation och vittnande”.

På söndag morgon börjar så själva styrelsemötet med många viktiga ämnen på agendan. Det alla väntar på är ordinationsfrågan som kommer att behandlas på tisdag. Mycket arbete har, som du säkert vet, lagts ner i ett stort antal studier och det ska bli mycket spännande att få ta del i diskussionen och se vad den leder till.

Flera av talarna har redan vädjat om att på alla sätt undvika låsta positioner och att i stället ha en öppen och kärleksfull inställning till varandra. Allt detta kommer att åstadkommas med en stark och intensiv bönegemenskap.

Jag avslutar dessa första rader härifrån med just denna bön, som jag vädjar till dig att också be där hemma, att Guds heliga Ande ska fortsätta att leda de mycket viktiga samtalen här.

Må Gud välsigna din sabbat!

Göran Hansen
Missionsföreståndare