Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferensen vädjar ännu en gång om enhet i Kristus

Generalkonferensens ledare understryker behovet av enhet sedan Columbias unionskonferens nyligen röstade för att ordinera pastorer utan hänsyn till gender.

Adventistsamfundet generalkonferenensledare publicerade idag "En vädjan om enhet i Kristus" där man uppmanar samfundets unioner som utgör valmanskår för Adventistsamfundet internationellt att undvika "ensidigt handlande" när det gäller beslut om principer för ordination. Världssamfundets ämbetsmän och de 13 divisionsledarna står bakom denna vädjan.

Man definierar detta "ensidiga handlande" som "antagandet att en individ eller grupp kan följa sin sanning på bekostnad av enheten i det större sammanhanget". Samfundsledarna kallar denna ensidighet för "den största fienden till Kristus kropps enhet". Uttalandet innehåller ett direkt svar på det beslut om att ordinera pastorer "utan hänsyn till gender" som Columbias unionskonferens fattade den 29 juli vid ett extrainkallat unionsmöte.

Man menar att beslutet i Columbia unionskonferens "inte är i harmoni med generalkonferensens riktlinjer - de samlade beslut som fattats av samfundet internationellt och som definierar rutiner och förhållanden som gäller alla delar i organisationen. Dessutom åsidosätter beslutet generalkonferensens beslut från 1990 och 1995 när det gäller ordinationspraxis".

Generalkonferensledningen antyder också att Columbias unionskonferensbeslut kan få konsekvenser. "Beslutet som fattats av Columbias unionskonferens representerar ett allvarligt hot mot det världsvida Adventistsamfundets enhet, och därför kommer generalkonferensstyrelsen vid sitt nästa möte i oktober 2012 att noggrannt granska situationen och avgöra hur man ska hantera den", säger uttalandet.

Slutligen vädjar samfundsledarna till återhållsamhet. "Generalkonferensledningen och divisionsledarna vädjar återigen till alla enheter, organisationer och individer, även Columbias unionskonferens, att avstå från självständiga och ensidiga beslut och fullföljande av beslut i frågor som rör ordination av pastorer och att ägna sina krafter och kreativitet åt att främja en livlig dialog genom den fastställda processen om hur samfundet bör erkänna och bekräfta Andens gåvor i de troendes liv."

Tillsammans med uttalande lovade samfundsledarna att "ett viktigt följddokument, upplagt som en rad frågor och svar rörande avgörande antaganden och påståenden och den historiska bakgrund som diskuterades vid Columbias unionskonferensmöte" kommer att släppas den 8 augusti (se pdf på denna sida).

Mark Kellner, Adventist Review / Rainer Refsbäck