Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Temadagar

Förvaltarskapsdagen
Dela

Förvaltarskapsdagen

Denna globala temadag lyfter frågan om förvaltarskap.

4 dec 2021

För mer information om denna globala temadag (temavecka) och inspiration:
Stewardship Revival Week December 2021