Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Förbön inför samfundsstyrelsens sammanträde
Dela

Förbön inför samfundsstyrelsens sammanträde

Samfundsstyrelsen samlas till årets sista ordinarie sammanträde som pågår under söndag och måndag. Det är många frågor som ska avhandlas och några vill vi gärna lyfta i en önskan om förbön.

Ekonomi

Under första advent samlas i år samfundsstyrelsen för att diskutera frågor som alltid avslutar året. Budgeten och löner är alltid på agendan denna tid på året. Varje år är det svårt att förutse om vi kommer att uppnå innevarande års förväntningar om inkomster som gåvor och tionden och hur mycket vi i såfall ska våga satsa inför nästa års verksamhet. Ska vi våga satsa på att anställa någon fler bibelarbetare, som kanske upplever Guds kallelse att utvecklas vidare till pastor? Ska vi våga satsa på någon ettåring i en eller flera församlingar? Även ekonomi- och medieavdelningarna är i behov av personal eller tillfälliga insatser. Nästa års tema är ju "Med Jesus i samhället" och i verksamhetsplanen finns många satsningar på evangelisation som vi hoppas göra. Men nästan allt innebär också kostnader. Så be gärna att Gud ska ge styrelsens ledamöter förmåga att höra Guds röst i dessa frågor och tro och mod att följa den.

Be också att Gud ska väcka större trohet i tiondegivandet - en förbön som kanske också handlar om dig? Idag ger samfundets medlemmar ett genomsnittligt tionde som motsvarar ca 17 % av det tionde som skulle kunna vara möjligt om alla medlemmars ekonomi motsvarar den genomsnittliga köpkraften i Sverige (vilket är 39 600 kr/månaden).* Men trohet i vårt uppdrag som förvaltare handlar givetvis inte bara om pengar, utan också om hur vi lever våra liv till Guds ära som Jesus efterföljare, varje dag och i alla situationer.

Ekonomichef

Valberedningen har arbetat under en månads tid för att hitta en ny ekonomichef. Samfundsstyrelsen har ännu inte fått någon rapport att ta ställning till. Detta är också ett förbönsämne. Det är en viktig funktion i alla organisationer att ha en duktig ekonom som kan fatta ekomoniska beslut och leda ekonomiavdelningen. Be att Gud ska välsigna någon med mod och tro att svara på kallelsen.

Regelverk

Som går att läsa i andra nyheter här på adventist.se så fortsätter frågan om hur Adventistsamfundet i Sverige ska kunna skapa en god arbetsmiljö och ge våra anställda det förtroende och de befogenheter som krävs, oavsett kön. Samfundet i Sverige har valt att försöka lösa frågan inom ramen för samfundets internationella regelverk, men får kritik för detta ändå. Be att samfundsstyrelsen ska få vishet och Andens insikt att bemöta detta på ett konstruktivt och trofast sätt.

Nästa års fokus på evangelisation

Vi lever i den sista tiden, det undgår ingen som följer med i samhällsdebatten i Sverige och ser vad som händer ute i världen. Vi vet inte när Jesus kommer. Vi vet bara att nu, idag, i dessa tider, så har vi fortfarande möjlighet att göra Jesus känd och älskad och hans ankomst efterlängtad bland människor vi möter. Be att samfundsstyrelsen ska fatta riktiga beslut om alla frågor som berör detta, alltifrån ekonomi till verksamhetsplaner, handledning och stöd till anställda och församlingens frivilliga. Oavsett vilka motgångar eller svårigheter vi möter som samfund eller som individer, be att Guds plan för världens frälsning ska vara vårt främsta fokus.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare

* Beräkningen utgår från ett så kallat "globalt tiondeindex" där man jämför tiondegivandet i alla länder och tar hänsyn till ländernas/medlemmarnas ekonomiska förutsättningar genom att utgå från jämförbara internationella index (se www.aiias.edu/gti/).