Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Fastedag för att fria häktade adventister

1 december har utlysts till böne- och fastedag för att få två adventister i Togo frisläppta från häkte där de suttit oskyldiga sedan i mars.

De två adventister och en annan kristen frihetsberövades redan i mars på falska grunder anklagade för mordplaner och blodtrafficing i det Västafrikanska landet Togo. En av adventisterna är Adventistsamfundets ledare för sabbatsskolan och personligt vittnande i landet, Antonio dos Anjos Monteiro. Den andra adventisten är medlem i församlingen och affärsidkare i staden Lome.

Adventistadvokater och människorättskämpar kräver att de båda adventisterna ska släppas fria, eftersom inga bevis för att de skulle vara involverade har hittats vid husrannsakan både i hemmen och i samfundskontoret. Sedan dess erkänner även lokala myndigheter deras oskuld. Trots det sitter de fortfarande häktade.

Diplomatiska strävanden att få dem frisläppta fortsätter. När beslut om böne- och fastedag fattades, beslutade också Generalkonferensen att tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans med John Graz, ledare för Generalkonferensens religionsfrihetsavdelning, ska bistå i försöken att få männen frisläppta. Samfundsledningen önskar att adventister världen över ska bli medvetna om denna böne- och fastedag genom sociala medier för att så många som möjligt ska ta del den 1 december.

- Vi ber hela adventistvärlden ska sluta upp på böne- och fastedagen den 1 december, säger Ted Wilson, Adventistsamfundets internationella ledare, som besökte männen i fängelset tidigare denna månad på en rundresa i Västafrika.

- De är falskt anklagade, oskyldiga samfundsmedlemmar och vi vädjar till Herren om hans ingripande så att de kan återförenas med sina familjer och fortsätta sina arbeten, sa Wilson.

ANN / Rainer Refsbäck

Här finns en lista att skriva upp sitt namn på för att vädja om frigivning för dessa oskyldigt häktade: www.change.org.

Här finns ett videoklipp som tar upp detta!