Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Dela

Fältutbildning i evangelisation i Göteborg

I samband med Mission to the City (MTTC) i Göteborg kommer en fältutbildning att erbjudas alla som vi lära sig mer om och delta i evangelisation.

19 okt 2014 - 26 okt 2014

Pastorerna och nyckelpersoner i församlingarna samlas i Göteborg för en veckas undervisning och deltagande i MTTC Göteborg