Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Europeiska adventister betonar ”This is my mission” under GAiN konferens
Dela

Europeiska adventister betonar ”This is my mission” under GAiN konferens

När medlemmar och anställda inom media i samfundet samlas till en den årliga GAiN-konferensen beslutar man om ett gemensamt mediaprojekt. Sedan åker man hem för att producera sin del eller bidrag till helheten. Förra året hette projektet ”This is my mission” och vid årets GAiN i Canes i Spanien, presenterades resultatet.

 

Resultatet av det missionsprojekt som beslutades om under GAiN Europe 2017 presenterades i mars 2018 vid premiärvisningen av ”This is my Mission – What is yours?” (Det här är min mission – vad är din?)

GAiN står för Global Adventist Internet Network och under konferensen 2017 på Newbold College, England, lades idén fram om ett gemensamt projekt som alla mediaavdelningar och även privatpersoner kunde vara med i. Man beslöt gemensamt att uppmuntra varje Union att bidra med ett 20 sekunder långt videoklipp på temat ”This is my mission.”

Tolv månader senare möttes deltagarna i det vackra Canet i Spanien för att se resultatet. Inte mindre än 23 bidrag från 10 länder presenterades för publiken och visade att olika stilar, innehåll, budget och nivå av kreativitet tillsammans kan skapa något som är större än de enskilda delarna var för sig.

Nätverkande är inget nytt i Europa. I flera år har kommunikatörer samarbetat och delat med sig av resurser och projekt över gränserna. Att samarbeta på detta sätt var inspirerande för Joe Sloan, ledare för internationell utveckling för Hope Channel. ”Hängivenheten att sprida evangeliet och den gemensamma arbetsinsatsen var imponerade.” säger han.  

GAiN Europe 2018 tog nätverkandet ytterligare ett steg. Istället för parallella spår för radio, TV, tryckeri, IT och sociala medier byggdes ett pyramidformat program upp. Varje morgon inleddes med ett gemensamt möte med tillbedjan och presentationer som kunde vara av intresse för samtliga. Därefter delade deltagarna upp sig i tre huvudspår, och senare under dagen i ytterligare mindre grupper för specifika workshops. 

Upplägget gjorde det möjligt att lära sig från olika enheter och la grunden för nästa års “This is my mission”-projekt som kommer kombinera tryck, video och sociala medier. Detta ambitiösa projekt kommer sedan att visas under GAiN Europe 2019. 

Williams Costa, Kommunikationsledare vid GC, reflekterade i slutet av konferensen: “Konceptet, organiseringen och innehållet var strålande.” Han uppskattade även ”nätverket och kommunikationen mellan olika europeiska länder och kulturer. Det var fantastiskt!”

Många producenter i Europa arbetar ensamma eller i mycket små team. Denna årliga chans att nätverka och dela med sig av material är en källa till motivation och hjälper dem att utvecklas. Det ger en känsla av ett gemensamt mål, att dela med sig av Kristus på den sekulära marknadsplatsen. 

Även representanter från den svenska Unionens mediaavdelning var med på konferensen tillsammans med några församlingsmedlemmar som är aktiva inom media i sina församlingar. Mer om detta publiceras i juninumret av Missionären. 

tedNEWS / Adventist Media