Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

European Health Conference

Anmäl dig redan nu till denna konferens om du är intresserad av seriöst hälsoarbete i Guds tjänst.

29 apr 2013 - 4 maj 2013

Lidandet är universellt och så är också behovet av helande. En del frågor som uppstår kring ämnet helande är mycket svåra att svara på. Syftet med denna hälsokonferens är att utforska helandets olika aspekter utifrån en biblisk världsbild och adventismens hälsofilosofi.

Frågor som kommer att tas upp:

  • Finns det någon skillnad mellan helande och återupprättelse?
  • Innebär helande att man återfår hälsan?
  • Är helande detsamma som att bli botad?
  • Kan man bli helad utan att bli botad?
  • Vad är helande i Bibeln?
  • Finns det personer som genetiskt sett inte kan bli helade?
  • Bidrar medicinvetenskapen till helandet?

 

Denna konferens är riktad till läkare, tandläkare, sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, pastorer och andra andliga vårdgivare, kaplaner, sjukvårdsutbildare, arbetsterapeuter, psykologer, socialarbetare, studenter inom dessa områden, administratörere inom hälso- och sjukvård och alla som är intresserade av hälsovård.

Antalet platser är begränsade och människor från Adventistsamfundets alla tre divisioner i Europa kommer att vara intresserade av att delta. Så undersök redan nu dina möjligheter att delta och anmäl dig på www.european-health-conference.org.

Anmälan gjord före 31 januari får en kraftigt reducerad anmälningsavgift. Anmälan måste dock göras senast 31 mars.