Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Ett namn - 150 år

När Adventistsamfundet förbereder inför firandet av de 150 år som rörelsen har betecknat sig som sjundedagsadventister under oktober, uppmanar samfundsledare sina medlemmar att reflektera kring namnets betydelse och det intryck som det haft i det lokala samhället.

 

År 1860 samlades pionjärerna till ett möte i Battle Creek, Michigan, för att välja ett namn för den rörelse som då hade kring 2 500 anhängare i nordöstra USA och sydöstra Kanada. Idag har rörelsen mer än 16 miljoner vuxna och döpta medlemmar och driver det största protestantiska nätverket av skolor och sjukhus världen över.


När det gäller valet av namn skrev samfundets medgrundare Ellen White en tid senare: ”Namnet sjundedagsadventist bär med sig de verkliga delarna av vår tro främst och kommer att övertyga den som söker”.
 

“Sjundedags” syftar på samfundets dag för tillbedjan och hämtades från det fjärde budet. ”Adventist” syftar på Jesus andra ankomst.
– Jag tror att namnet har använts på ett positivt sätt genom åren eftersom medlemmarna beslutsamt har velat göra skillnad här och nu i väntan på Jesus återkomst, säger Jim Nix som leder Adventist Heritage Ministry, en avdelning som motsvarar HASDA i Sverige och som har till uppgift att förvalta samfundets historia. Nix har arbetat med att förbereda 150-årsfirandet av namnvalet i samfundet.
 

Nix hoppas att medlemmarna kommer att spendera tid under oktober för att reflektera över vad det innebär att föra namnarvet vidare från 1860. Han uppmanar också medlemmar att fundera kring den skillnad ett namn kan ha i deras omgivning.
 

– Jag är rädd för att om en del Adventkyrkor skulle stänga, skulle ingen märka det, säger Nix. En del kanske inte tycker om den slutsatsen, men om det är fallet kanske de kan tänka på vad som skulle göra verklig skillnad i deras samhälle.
Även om namnet kom att beskriva ett kyrkosamfund, så valdes det ursprungligen för den tidiga rörelsens förlagsverksamhet. År 1860 kallade ledarna till en generalförsamling, vilken samlade 25 pastorer tillsammans med samfundets medgrundare James White som uppmanade församlingen att bilda en förening som juridiskt kunde äga ett förlagshus med allt vad det innebar. Utan ett föreningsnamn kunde man inte göra något.
 

Många föredrog “Guds kyrka”, även White, men några fann namnet förmätet. Dessutom hade andra kristna rörelser börjat använda namnet.
David Hewitt (bilden), invånare i Battle Creek, introducerade och föreslog formellt att man tar namnet “sjundedagsadventist”, vilket inte bara kom att bli varumärket för litteraturverksamheten utan också hela rörelsen.
 

För mer information om 150-årsfirandet, besök www.150sda.org

 

 

Ansel Oliver/ANN/Rainer Refsbäck