Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Enhet och förnyad hälsomission i städerna

Den inledande sabbatspredikan under Generalkonferensens årsmöte 2012 innehöll en vädjan till enhet och förnyad hälsomission i städerna.

Inför en fullsatt aula vid Generalkonferensens (GC) huvudkontor vädjade GC:s ordförande, Ted N. C. Wilson till samfundets ledare i hela världen att fokusera sin evangelisationsansträngningar på hälsoarbete. Under sin predikan på sabbatsmorgonen uppmanade han dem också att hjälpa samfundet att bevara sin enhet i svåra tider.

Wilson ville att de församlade skulle se hälso- och enhetsbudskapen som ”två angelägna och besläktade bördor för Kristus och för mig, och, jag hoppas, även för er”.

Han citerade ur Matteusevangeliet och ur Adventistsamfundets medgrundare Ellen Whites skrifter för att understryka att hälsoarbete och hälsoreformen är ”väsentliga delar av missionsuppdraget i städerna” och att det finns ett ”stort behov av osjälvisk enhet i Kristus” när vi förkunnar de tre änglarnas budskap.

”Tvivla aldrig på att Gud är i kontroll” var titeln på hans predikan under sabbatsgudstjänsten som också är öppningsmötet under årsmötet då hundratals ledare, unionsledare, vanliga medlemmar som är delegater och andra samlades vid huvudkontoret i Silver Spring, Maryland. Där ska de vara under flera dagar för att delta i Generalkonferensstyrelsens sammanträde.

Det förnyade fokus på hälsoarbete som lanseras i New York City i början av 2013, är en stor satsning på att evangelisera i storstäderna.

”I varje stad borde adventister tjäna människor inte bara från sina lokala kyrkor, utan även från 'mötesplatser som gör intryck' som vårdcentraler, vegetariska restauranger, bokcaféer, rådgivningsbyråer och samhällsservicecentra”, sa Wilson.

Han sa att detta arbete kommer att kräva vanliga medlemmars medverkan liksom organiserade insatser från redan etablerade samfundsverksamheter som Adventist Community Services [i Sverige kanske Dorkas], ADRA, Adventist World Radio, Hope Channel och Adventist Book Centers.

Den evangeliska kampanjen väntas nå 650 av världens största städer fram till 2015.

Wilsons budskap byggde på Matt. 14 där Jesus ger mat åt tusentals för att illustrera sin uppmaning till enhet - ett ord han använde många gånger i förhållande till den obekväma sits som samfundet befinner sig i på grund av oenighet kring kvinnornas roll som pastorer.

Trots att Wilson har påpekat att världssamfundet måste följa Generalkonferensens gällande ordning har tre unioners unionsmöten gett sitt godkännande till att kvinnor ordineras till pastorer och därmed förkastat principen om ett gemensamt beslutsfattande i en fråga som normalt ska beslutas när Generalkonferensens generalförsamling är samlad vart femte år. Världssamfundet är för närvarande engagerat i ett studium om ordination som företeelse och en rapport kommer att läggas fram under 2014.

Generalkonferensens årsmöte som pågår den här veckan har befogenhet att komma med åtgärder för de tre unioner som Wilson tidigare har sagt hotar integriteten i samfundets organisation.

Wilson erkände flera gånger i sin predikan, som sändes på Hope Channel, att det är viktigt för samfundet att förbli enat.

”Det är den levande Gudens ord som ska avgöra alla tvister”, sa Wilson och citerade från Ellen White: ”När människor som inte är överens med varandra och ger varandra hårda stötar och blandar sin egen mänskliga kvickhet med Guds sanningsord då visar de att de inte har en helig vördnad för Guds inspirerade ord” (1888 Materials).

Han tillade: ”Jag talar till mig själv lika mycket som till alla andra, att vi oavsett diskussion alltid säger saker i en Kristuslik anda och med respekt och låter Guds Ord avgöra alla tvister.”

Han avslutade predikan med att inbjuda alla de 700 närvarande att ställa sig upp och hålla varandras händer under bönen och psalmensången: ”Vi har ett hopp”.

Edwin Manuel Garcia/ANN/Rainer Refsbäck

En avskrift av Ted Wilsons predikan finns att läsa här (på engelska).