Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

EndItNow inspirationsdag
Dela

EndItNow inspirationsdag

EndItNow är en kampanj som Adventistsamfundet driver på många nivåer för att motverka våld i nära relationer. Denna sabbat uppmärksammas "psykiskt våld", något vi alla kan drabbas av i många relationer, även i familjen.