Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

En stöttepelare läggs till vila
Dela

En stöttepelare läggs till vila

En av Adventistsamfundets mest trofasta medarbetare, Olle Eriksson, har somnat in i tron på Jesus Kristus den 16 januari 2023. Han blev 94 år gammal.

Olle Eriksson kom att ge nästan 46 år av sitt liv till att tjäna Gud i Adventistsamfundets olika verksamhetsgrenar. Olle föddes i Delsbo den 22 november 1928. Som barn gick han i söndagsskola i det som nu är Adventkyrkan i Delsbo.[1] När Olle var 9 år blev familjen adventister och som 15-åring kom han till Ekebyholm för att studera. Där avgjorde han sig för Jesus och döptes av rektor Carl Gidlund 1944. På Ekebyholm träffade han Etel Nordström från Åbo. Efter avklarade studier på Ekebyholmsskolan tog han 1947 anställning på Skandinaviska Förlagsexpeditionen på Tunnelgatan 25 i Stockholm. Samtidigt läste han på Stockholms stads handelsgymnasium och därefter på Handelshögskolan där han tog civilekonomexamen 1955. Under denna tid gifte han sig också med Etel och de fick sitt första barn, dottern Christina. Som nyutexaminerad civilekonom fick han kallelse att bli kamrer vid Nyhyttans badanstalt där han kom att arbeta de närmaste 13 åren. Familjen växte ytterligare med sonen Jan och dottern Anneli.

Olle hann en kort tid arbeta i det ”civila” som lönechef på Landstinget i Örebro innan han kallades till ekonomichef och samfundssekreterare i den svenska unionen 1969. Inför det extrainkallade unionsmötet i Norrköping samma år, då samfundet skulle omorganiseras, hade Olle också deltagit i den kommitté som skrev de första stadgarna för den svenska unionen – stadgar som står sig än idag. Olle kom sedan att bli närmast en fast medlem i stadgekommittén, dels i sin roll som ekonomichef/samfundssekreterare, dels som vald medlem.[2] Olle blev en betydelsefull medarbetare och ledare i samfundet under denna tid då han både ansvarade för ekonomin och sekretariatet. När unionsmötet valde en samfundssekreterare 1981, kunde han fokusera på samfundets och institutionernas ekonomi i rollen som ekonomichef. Under hans ekonomiska ledning byggdes många av de kyrkobyggnader som våra församlingar än idag har glädje av. Samfundets biståndsverksamhet som sedan blev ADRA Sverige växte också fram under hans tid. Han kom att bli pappa till flera effektiviseringar inom samfundets administration, bl.a. pensionsomläggningen i början av 1990-talet. Detta innan han själv gick i välförtjänt pension 1993. Åtminstone officiellt.

Olle var den som senare ekonomichefer och samfundssekreterare kontaktade när man behövde veta något som inte fanns att läsa i protokoll eller andra dokument. Han utstrålade värme och hade alltid något positivt att säga.  Hans goda minne och stora engagemang för samfundet fanns med ända till slutet. Han kom regelbundet med förslag på sådant som kunde göras bättre, skrev motioner och deltog aktivt i det digitala och textbaserade unionsmötet 2021. Som pensionär kom han också att engagera sig för Adventistsamfundets historia, stöttade bildandet av samfundsarkivet HASDA och tillsammans med Arne Pettersson grävde han djupare i Stockholms församlingshistoria inför dess 125-årsjubileum 2010. Få i Sverige hade en sådan kunskap och insikt i Adventistsamfundets verksamhet och kunde berätta om det med värme och humor.

Olle sörjs närmast av hustrun Etel och barnen Christina, Jan och Anneli med familjer. Begravningsgudstjänsten kommer att ske onsdagen 15 februari kl 10.00 i Pilgrimskapellet, Järfälla. Från och med söndag finns en begravningsannons här med eventuell ytterligare information.

Bobby Sjölander, missionsföreståndare

 

[1] I artikeln ”Minns du platsen?” berättar Olle mer om sin uppväxt i Delsbo (AdventLiv april 2022).

[2] Mer om Olles engagemang i stadgefrågor finns att läsa i artikeln ”Stadgarna fyller 50 år!” (Missionären november 2018).