Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

En hundradel för världen
Dela

En hundradel för världen

Flera kristna trossamfund som arbetar med bistånd har ställt sig bakom en kampanj för att förmå den svenska regeringen att behålla det s.k. 1 %-målet för svenskt bistånd i världen.

När världen ropar kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. Vi har tidigare kunnat enas om att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd.

Diakonia, PMU och Act Svenska kyrkan har tagit initiativ till kampanjen "En hundradel för världen" och uppmanat de kristna trossamfunden att värna om detta löfte. Adventistsamfundet och ADRA Sverige ställer sig bakom löftet och uppmaningen.

Det svenska biståndet är en viktig del av kampen mot världens orättvisor. Men samtidigt som fattigdomen i världen ökar höjs nu röster i politiken för att minska den del av vår bruttonationalinkomst som går till bistånd. Dessutom används faktumet att människor flyr till Sverige från Ukraina som en ursäkt för att minska vårt bistånd till övriga världen.

Effekten blir att Sverige, ett av världens rikaste länder, låter de allra fattigaste betala notan. En nota som vi har råd att betala själva. Under många år har vi kunnat enas om att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd – oavsett vad som hänt i vårt land och i vår värld. Vi värnar därför om att det statliga biståndet fortsatt ska uppgå till en hundradel av BNI.

Vi kan inte göra allt men vår kristna tro och övertygelse manar oss att bidra med det vi har, att på Jesus uppmaning älska vår nästa och att ge en röst åt den som saknar det. Den kristna kyrkan bär en stolt tradition av samhällsförändrande engagemang.

Debattartikel i DN

Kampanjen föranleddes av regeringens besked i april om att ta 9,8 miljarder från det internationella biståndet för att klara av flyktingströmmen från Ukraina. Det utgör nästan 20 procent av allt bistånd Sverige ger till olika utvecklings- och katastrofinsatser i världen. En hundradel för världen, är inte mycket, men viktigt där biståndet omsätts i handling.

I en debattartikel i DN den 1 maj skriver nio kyrkoledare, däribland missionsföreståndare Bobby Sjölander, att "vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet". Det är verkligen inte rätt läge att minska biståndet när coronapandemin i tillägg till kiget i Ukraina har ökat fattigdom, ojämlikhet och hunger i världen. Samtidigt är det flera partier som förordat ett minskat bistånd på 30 till 50 procent, vilket ute i bistånds- och utvecklingsarbetet i världen får långt större konsekvenser. 

Kyrkorna har i decennier drivit på målet att en procent av bruttonationalprodukten ska gå till internationellt bistånd och de senaste årens utveckling visar att kampen måste fortsätta för de allra svagaste i världen. En hundradel för världen. Tillsammans kan vi göra skillnad.

I dokumentet nedan finns ytterligare fakta och information om det svenska biståndet som förmedlas av kristna organisationer, däribland ADRA Sverige, och vilken effekt det får i världen.

Rainer Refsbäck missionssekreterare