Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Divisionerna får inte avgöra om ordination UPPDATERAD

Sent under onsdagseftermiddagen, efter en mycket välskött debatt där delegaterna med stor respekt och omsorg delade sina synpunkter, röstade sammanlagt 2 363 delegater i en sluten omröstning enligt följande:

  • Efter att ni under bön har studerat om ordination i Bibeln, Ellen Whites skrifter och studiekommittéernas rapporter, och;
  • Efter att ni noggrant övervägt vad som är bäst för kyrkan och uppfyllelsen av dess uppdrag;
  • Kan det godkännas att divisionsstyrelser, om de finner det lämpligt i deras territorier, att göra det möjligt för kvinnor att ordineras till evangeliets tjänare?

Ja eller Nej

JA: 977 (41,3 %)

NEJ: 1 381 (58,4 %)

Blanka: 5

Både inför och under förhandlingarna var generalkonferensens ordförande Ted Wilson och mötesordförande Michael L. Ryan (vice generalkonferensordförande som går i pension) mycket nogranna med att skapa förutsättningar för en saklig och rättvis behandling av frågan om divisionerna ska få avgöra om ordination av kvinnor.

Förhandlingarna började kl 10.00 på förmiddagen och avslutades 16.30 med sluten omröstning. Förhandlingarna inleddes med en noggrann genomgång av hur frågan har bethandlats och studerats de senaste tre åren. De tre teologiska synsätten på ordination av kvinnor presenterades, liksom det sammanfattande och gemensamma uttalandet om hur adventister ser på ordination i sig.

Stor del av dagen användes åt att låta delegaterna komma till tals, med anföranden omväxlande för och emot förslaget. För det mesta var dialogen från golvet respektfull och saklig. Men ibland höjdes temperaturen med applåder och tillrop från delegater och den uppskattningsvis 30 000 personer stora publiken. Mötesordföranden Ryan fick också många gånger avbryta "ordningsfrågor" som var förtäckta inlägg i debatten.

Tid att förenas i uppdraget

Generalkonferensordförande Ted Wilson sa efter att resultatet presenterats: "Nu är det tid att förenas under Jesus Kristus blodstänkta bannér, i hans kraft och inte i vår egen. Nu är det tid att förenas i vårt uppdrag som Kristus församling."

Han tackade delegaterna för det "omsorgsfulla och andäktiga sätt som man skötte sig och behandlade frågan" under den sex timmar långa förhandlingen. Till avslutning läste han Ef. 4:1-6: "Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt."

Transeuropeiska divisionens (TED) nyvalda ledare pastor Rafaat Kamal sa att han såg dagen som ett "globalt beslut som påverkar ett lokalt sammanhang". Efter dagens långa diskussioner var hans kommentar: "Vi måste hantera de lokala efterdyningarna av detta inom ramen för TED."

Det finns för närvarande fler än 60 kvinnor som arbetar som pastorer inom TED:s territorium. Ytterligare 30 kvinnor har roller inom samfundets ledning/administration. De har alla följt dagens process med mycket stort intresse. "För dem, liksom för alla medlemmar i de 22 länder som representeras i TED, behöver vi diskutera vägen framåt", sa pastor Kamal. "Vi behöver stödja våra kvinnliga pastorer, deras distrikt och församlingar."

Vad händer nu?

Missionsföreståndare Göran Hansen säger i ett uttalande med anledning av Generalkonferensens beslut: "Det beslut den svenska unionens tidigare tagit om att behandla alla lika, oavsett kön, står naturligtvis också det fast. Med andra ord har inget förändrats! Gårdagens beslut innebär enbart att vi fortfarande inte kan ordinera kvinnliga pastorer, inget annat!"

Under dagen kommer TED:s styrelse att samlas och överlägga om hur vår region ska hantera detta nej. Ett par unioner inom divisionen har sedan länge beslutat sig för att gå vidare och ordinera kvinnor oavsett generalförsamlingens beslut. Andra har uttalat sig i samma riktning.

Frågor om vad som händer vid ett ja eller nej ställdes också till Generalkonferensens sekreteraren G. T. Ng under förhandlingarna. Han sammanfattade konsekvenserna av ett nej till förslaget med: "Det innebär att den nuvarande ordningen står fast."

Nuvarande ordning

Den nuvarande ordningen är att Generalkonferensens policy uppmuntrar kvinnor att välja vägen att bli pastorer och tjäna Gud och församlingen som ledare, både i egenskap av församlingsföreståndare och pastorer.

"Adventistsamfundet i världen stöder inte diskriminering i sitt anställningsförfarande och regelverk och försvarar principen att både män och kvinnor, utan avseende till etnicitet eller hudfärg, ska ges fullständiga och jämlika möjligheter att inom samfundet utveckla den kunskap och de färdigheter som behövs för att bygga upp församlingen. Befattningar för tjänst och ansvar (med undantag för befattning som kräver ordination - dock inte ordination till föreståndare i divisioner där detta tillåts) på alla nivåer i samfundets verksamhet ska vara öppna för alla med individens kvalifikationer som grund" (TED Working Policy, BA 60 10)

För en pastor i Adventistsamfundet finns ett par befogenhetsnivåer. Som nyutbildad får alla pastorskandidater efter avklarad kandidattid predikantfullmakt (ministerial license), efter ytterligare några års tillfredsställande arbete som pastor i församlingsverksamhet kan en man "ordineras" (ordination) och en kvinna "invigas" (commissioning) till fortsatt pastorstjänst. Invigning kan även erbjudas män som vill arbete för samfundet men inte som ordinerad pastor.

Det är unionen själv som styr över befogenheter och anställningsvillkor som ska gäller invigda medarbetare. Den svenska unionen har valt att inte göra någon skilland mellan ordinerade och invidga pastorer. Endast ordinerade pastorer kan dock grunda församlingar och väljas till missionsföreståndare.

Rainer Refsbäck

Några röster efter omröstningen:

"Guds ger alla troende unika andliga gåvor för att utföra kyrkans uppdrag och bygga upp Kristi kropp. Ordination är inte en förutsättning för dessa gåvor. Jag längtar efter att kyrkan ska fokusera klart på att den heliga Anden i Apostlagärningarna utgjöts över både män och kvinnor. Andens gåvor i 1 Korinthierbrevet 12 tillhör både män och kvinnor.
Så ordination är inte en förutsättning för tjänst, vittnande och förkunnelse. Jag tror verkligen att vi nu behöver fokusera på att göra det bästa av alla medlemmars gåvor för kyrkan - unga och gamla, män och kvinnor - gemensamt i enhet för att fokusera på kyrkans uppdrag. Vi måste röra oss från våra diskussioner om ordination till att fokusera på att nå en förlorad värld för Kristus."

- Mark Finley, evangelist, resande redaktör för Adventist Review

"Medlemmar i Nordamerikanska divisionen är naturligtvis besvikna över valet, men vi är mycket engagerade offentligt och privat i vår världskyrka och i att fortsätta våra gemensamma aktiviteter för att vara en välsignelse i världskyrkan. Vårt avsikt är att vara en del i rörelsen i de sista dagarna som arbetar för att Jesus ska komma snart."

- Daniel Jackson, omvald ledare för Nordamerikanska division

 

"Idag mötte Nordamerika något av en besvikelse för många, många medlemmar och för kvinnorna som verkar som pastorer. För dem som inte tror att det var ett riktigt beslut, så vill jag utmana dem att tänka på Josua och Kalev som gick vidare efter att de inte kunde gå in i löfteslandet och höll sig trofast till Guds folk."

- Don Livesay, ledare för Lake Union Conference i USA.

 

“Vi fortsätter att predika, och vi kommer att fortsätta lyfta upp Jesus.”

- Elizabeth Talbot, The Jesus 101 Biblical Institute

 

"Vårt uppdrag är större än någon annan fråga som kan dyka upp i Sjundedags Adventistsamfundet när som helst i vårt församlingsliv. Vi måste förbli förenade. Adventistsamfundet har ett uppdrag och en avsikt att avsluta verket som vår Herre har gett oss. Vi får inte låta något fråga splittra oss."

- Blasious Ruguri, ledare för Östra-Centralfrikanska divisionen