Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Divisionens ledarskap valt liksom andra GC ledare

Under torsdagens förhandlingsmöten kring Generalkonferensens stadgar, kom valberedningen med förslag på divisionssekreterare och ekonomichefer.

Tidigare i veckan omvaldes pastor Raafat Kamal till divisionsledare. TED:s valberedning föreslog idag omval av Audrey Andersson som divisionssekreterare och Nenad Jepuranovic som ekonomichef (han tillträdde tjänsten under förra mandatperioden).

Megan Mole, delegat från TED, krävde att GC:s valberedning, som presenterar alla divisionernas förslag, skulle ta tillbaka förslagen på grund av underskottet på kvinnor och unga ledare. Det hade blivit en omständig process att få alla divisioners valberedningar att återsamlas - och vilken division ska dra tillbaka sitt förslag? Frågan diskuterades, men vann inte mötets gillande. Dock noterades förslaget för framtiden.

Valberedningens förslag till divisionsämbeten godkändes i sin helhet. Även andra avdelningsledare för Generalkonferensen föreslogs och valdes.

Tidigare i veckan, i måndags, återkom valberedningen med förslaget om Generalkonferensens viceordföranden. Förslaget hade återremitterats under söndagen därför att antalet hade minskats från nio till sex. Detta ifrågasattes, med tanke på att Adventistsamfundts arbete växer så.

När valberedningen återkom under måndagen förklarade Ted Wilson att arbetsbördan för viceordförandena har minskat under de senaste fem åren. Bl.a. har förlaget Pacific Press och Oakwood College övergått till Nordamerikanska divisionens administration. Förlaget Review & Herald har upphört med sin verksamhet.

Tre tidigare viceordföranden omvals, fyra går i pension, två får inte förnyat förtroende och tre nyvalda resulterar i:

  • Guillermo E. Biaggi, argentinare som under senare år lett Euroasiatiska divisionen från Moskva.
  • Abner De Los Santos, mexikan som varit andreordförande i Interamerikanska divisionen.
  • Thomas L. Lemon, amerikan som kommer från en tjänst som ledare för Mellanamerikanska unionskonferensen.
  • Geoffrey G. Mbwana från Tanzania, omvald.
  • Ella Simmons, amerikan, omvald.
  • Artur A. Stele från Kazakhstan, omvald.

 

Rainer Refsbäck