Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Danmark väljer kvinna till missionssekreterare

Line Nielsen, 45 år, blir missionssekreterare (i Danmark kallad nästförman) i Adventistkirken i Danmark från 1 september.

Sedan den tidigare missionssekreteraren Thomas Müller valdes till missionsföreståndare den 30 april och efterträdde Björn Ottesen, har posten varit tom.

Samfundets medlemmar meddelades nyheten om den första kvinnan på missionssekreterarposten i Danmark under årsmötet i Kristi himmelsfärdshelgen.

Line har arbetat som ledare inom Odense kommun de senaste åren och Thomas Müller ser fram emot att få leda samfundet tillsammans med henne. Han tror att hennes tidigare arbetslivserfarenhet, hennes starka engagemang för kyrkans mission och arbete kommer att bli till välsignelse.

Line höll ett kort tal till medlemmarna som var samlade till årsmöte:

- Min vision för oss som individer och kyrka är att vi kommer att se tingen mer och mer som Gud ser dem. Att vi får uppleva fler och fler av hans löften uppfyllas i större och större grad. Jag vill ha er med i mina böner och jag önskar att ni vill ta oss med i era böner.

Rainer Refsbäck

Se nyheten på danska: 2012-05-19