Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Bibellinjen åker till Finland

Sedan Bibellinjen kommit igång efter ett års uppehåll har innehållet fått en ny inriktning på missionsresor. Senast besökte Bibellinjen Lettland med en buss fullastad med torrvaror, kläder och leksaker.

Årets upplaga av Bibellinjen är i det närmaste ett glatt resesällskap. För ett par veckor sedan reste man som sagt till Lettland för en långhelg tillsammans med andra elever och medlemmar i Ekebyholms församling. Man besökte hjälpcenter för familjer, mödrahem och fattiga familjer. Med en konsert i Adventkyrkan spred man glädje, trosvisshet och hopp.

Nu närmast bär det åter av över Östersjön, men nu till Tovionlinna i Finland, Ekebyholmsskolans systerskola. Där ansvarar Bibellinjen tillsammans med pastor Tobias Edlund för höstens bönevecka/temavecka. Se "reklamfilmen" inför resan ovan.

Senare i höst ska Bibellinjen även delta i den fältutbildning som ske i Göteborg under den pågående evangelisationskampanjen som sker där under hösten.

Vi önskar Bibellinjens alla elever Guds rika välsignelser och ledning när de upptäcker och utvecklar de gåvor de fått av Herren för tjänst och tillbedjan.

Rainer Refsbäck