Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Bertil Wiklander förklarar TED:s position

Under sabbatseftermiddagen vid det europeiska pastorsmötet i Slovenien, gjorde Bertil Wiklander ett uttalande om var han själv och vår division står i frågan om ordination av kvinnor.

Under frågestunden läste Bertil Wiklander upp ett väl förberett uttalande mot bakgrund av den senaste tidens beslut i vissa unioner att ordinera kvinnor till evangeliets tjänst som pastorer.

Pastor Wiklander förklarade hur divisionen arbetat kring frågan om ordination sedan 1980-talet. Man fortsätter detta arbete dels genom att ge råd till unionerna för hur de praktiskt kan bekräfta kvinnor i tjänst för Gud inom ramarna för den nuvarande samfundsordningen och genom att delta i studiet av ordinationsteologin som från TED:s sida ska vara klart i november 2013.

Vi hoppas kunna lägga ut uttalandet i sin helhet här på hemsidan snart.

- Jag har aldrig gjort någon hemlighet av var jag personligen står i denna fråga, sa Bertil och hänvisade till det han precis redogjort om vad Bibeln säger om kvinnors värdefulla tjänst i församlingen. Men jag är också angelägen om att vi löser denna fråga på ett ordnat sätt och bevarar enheten i vår samfund i världen.

Rainer Refsbäck