Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Barfota Rop
Dela

Barfota Rop

Möt filmtemaet bakom filmen om Roparrörelsen. Filmpremiär i september 2019.

25 maj 2019 - 26 maj 2019

Möt filmteamet. Berättelser, filmklipp och nyskriven musik om Roparrörelsen.

Lördag 25 maj kl 16 i Adventkyrkan Nyhyttan

Söndag 26 maj kl 16 i Adventkyrkan Örebro

Filmen Barfota Rop handlar om modet hos barn och unga som stod upp för att skapa förändring. Det finns en epok i vår historia som fortfarande är dold för de flesta. En viktig epok som är värd att lyftas. 1840-talet är Sverige ett land i misär och fattigdom. 1 miljon svenskar väljer att utvandra till Amerika med start runt 1840. Vad händer i Sverige under denna tid? Barn, unga och olärda får en ingivelse från Gud att börja ropa ut till förändring och hela samhällen förändras. Makthavarna i samhället gör allt för att stoppa barnens rop och genom hård bestraffning lyckas de efter tre år att tysta barnens rop. Det ingen anar är att i spåren av ”roparna” växer en gräsrotsrörelse fram som ingen kan stoppa.

Filmteamet har bl a hämtat inspiration och idéer till filmen från boken "Roparna" av David Carlsson. Denna bok gavs ut på Skandinaviska Bokförlaget 1978 och förlaget planerar att ge ut boken på nytt i samband med att filmen har premiär i september 2019.

Information och trailer: barfotarop.se

Barfota Production i samerbete med Adventkyrkan och Skandinavsika Bokförlaget.

 

Information A4 att skriva ut: