Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Att ge upp finns inte på kartan

Det har gått en tid nu sedan massakern i Norge ägde rum. Så gott som varje nation i världen har nästan tappat fattningen inför dådet. Det har fått många att tänka till och tänka efter. På Utøya har adventisterna i Norge haft scoutläger vid några tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen var Bengt Lillas talare, en gammal pastor från Sverige, och många lämnade sitt liv till Jesus den gången. Så även bl.a. adventisterna har dådet väckt stor avsky. Willy Aronsen, norrman och ansvarig för evangelisation i Adventistsamfundet i Sverige, berättar här något om sina tankar kring illdåden i Norge och det evangeliska arbetet i Sverige.

Jag saknar ord för det fruktansvärda illdåd som hände i Norge. Känslorna är obarmhärtigt svåra att hantera. Vi kan endast sända våra tankar till alla anhöriga och offren. Det som hände i Norge hade kunnat hända i vilket land som helst. Vi är sårbara och det skrämmer att det räcker med en enda människa som ställer sig över alla värdegrunder och principer, lagstiftning och demokratiska värderingar och avrättar oskyldiga ungdomar. Ondska har ägt rum!

Vad kan komma utav detta? Kyrkorna har fyllts med sörjande människor. Präster och församlingsmedlemmar har funnits på plats och ordnade med övernattning och tröstade ungdomar som hade simmat från Utøya den kvällen i juli. Vart går människor i sorg och förtvivlan? Kyrkorna och begravningar har skapat tillfällen att reflektera över livets sårbarhet och allvar. Humanisterna har varit tysta. Det är först i efterhand som norsk och svensk television har kritiserats för att de gav för stor uppmärksamhet åt kyrkan och religiositeten i sorgebearbetningen. Nu har humanisterna börjat kräva en plats i Oslo där de kan förmedla det de tror sig ha att erbjuda istället. Men det är till hoppet, omsorgen och medmänskligheten som bara den kristna tron och församlingen kan ge som människor söker sig i sorg och kris.

När sådana hemska och oförklarliga saker händer, då växer det fram något djupare. En möjlighet att dela med sig av sin tro skapas. Det goda, djupa samtalet. Så ge inte upp mitt i sorgen och förtvivlan! Det finns inte på ”kartan” att kasta in handduken! Nu, om aldrig förr, är det viktig att vi alla försöker lyfta bibelns och den kristna trons värdegrundsfrågor och det hopp som Jesus har gett oss. Det som fyller vår längtan och den framtid Jesus har lovat.

I dess olika former är detta vårt uppdrag. Som en av Jesus lärjungar, vågar vi stå för det vi tror på vilket är hoppet och att gå tillsammans med Jesus ”hela vägen hem” i det vardagliga livet. Att våga ta vår tro på allvar. I matkön, på fikarasten, på jobbet, i skolan, på bussen eller bland grannar. Ja, överallt där vi möter smärta, oro och människor som längtar efter ditt och mitt vittnesbörd och kärleksfulla närvaro mitt i livet.

Kris och terror bär ondska i sig men den skapar möjligheter och tillfällen för oss som önskar vara en som följer i Jesus fotspår.

Så vad händer i våra församlingar nu?

Det finns många sätt att göra detta på och här vill jag förmedla några av dessa som används i olika församlingar. Min redovisning här är inte fullständig, utan exempel som är aktuella just nu.

 • Hoppets Röst Ett sätt att nå ut till människor är genom Hoppets Röst. Brevskolan, med bas i Borås församling, fortsätter att växa. Den församling som satsar på Hoppets Röst i sitt evangeliska arbete ska stödjas för det. Nio nya handledare har utbildats. Ledaren Sylvie Ekström gör ett fenomenalt arbete. Hoppets Röst sprider inte bara bibelord omkring sig, men fyller en viktig social roll i många människors liv. 50 000 anmälningskort är beställda från tryckeriet. Gå in på Hoppets Rösts hemsida www.hoppetsrost.org och se hur du kan vara med och dela ut inbjudningar.
 • BORÅS anordnar luncher där pengarna går till Hjälpaktion. 2010 fick de in över 60 000 kr som gick till ADRA Hjälpaktion. Borås har över 20 barn i församlingen som är en del av det evangeliska arbetet.
 • HESTRA cafékyrka i Borås hade Hestradagen där de hade 200 besökare ifrån bostadsområdet runtomkring. Ungdomarna berättade om ADRA och har fått flera nyanmälningar till scout- och tonårsverksamheten. Smågrupper fortsätter och pastor Anna Tegebo berättar om uppladdning inför Julklappsinsamlingen. Två ungdomar från Hestra har nu åkt till Filippinerna för att arbeta som studentmissionärer.
 • MALMÖ har en miniserie i oktober/november. Många människor har kommit till tro på dessa möten tidigare. Två dop är planerade denna höst och pastor Jovan Dedic har dopundervisning med flera stycken.
 • KALMAR och pastor Vesa Annala sätter kyrkan på kartan. Man bjuder in till betydelsefulla ”Dialogprogram” i Adventkyrkan som samlar många intresserade från staden. Vesas kontaktyta med människor utvidgas varje vecka. Senast kom nästan 60 personer för att höra på debatten om Guds existens där både kristna och humanister medverkar. Du kan se senaste dialogen på YouTube.
 • HELSINGBORG ser fram emot sitt 100 årsjubileum. Barnkläder delas ut till behövande. Pastor Ann-Christin Käller berättar om flera nya som kommer till församlingen. Många önskar dela med sig av sin tro. Då växer vi tillsammans!
 • GÖTEBORG har två pastorer i verksamhet i det evangeliska arbetet, Jan Johansson och Hans Gille. Radio Adventkyrkan har många lyssnare. Det spansktalande arbetet växer. I oktober börjar en mötesserie på söndagar, ett tillfälle för församlingsmedlemmar att ta med sig sina vänner och kontakter. Många intresserade kommer till söndagsmötena. Willy Aronsen är med under den första tiden av kampanjen. Sedan fortsätter de lokala krafterna med uppföljningen tillsammans. Vi ber om att vi skall få se människor ledas till tro.
 • JÖNKÖPING har många ungdomar nu. Ett dop har skett och flera planeras. Pastor Sture Nilsson har med sig flera i sitt team, bl.a. ettåringarna Christopher Laubscher och Kristalina Smårs. Ungdomssamlingar, bibelläsning, bön, ungdomskör, HälsoExpo och församlingsforum anordnas. Det kommer en del nya besökare på sabbaten. Vi får inte glömma ”Himmelriket” på fredagar, där kyrkan besöks av massor med ungdomar.
 • UMEÅ inbjuder detta halvåret till speciella gudstjänster. Pastor David Cederström predikar de flesta gångerna över ”Frågor jag får” – där människor ställer olika frågor om vad dem tror om kristna. En kör har blivit inbjuden att medverka vid sabbatsmötena. David säger att fler än tidigare nu känner till oss och kyrkan. Arbetet med kontaktskapandet bland människorna i staden har gett resultat. David har inför sina möten mött människor på stan för att ta reda på vad de tänker om de ämnen som tas upp på möten i Adventkyrkan. Du kan se dessa på YouTube.
 • SPANSKA församlingen i Stockholm planerar dop och Edwin Soto håller i bibelstudier hela tiden. Ett seminarium om Daniels bok planeras.
 • EKEBYHOLM har 9 personer som går bibellinjen denna höst och som bidrar till församlingens kontaktskapande i orterna omkring. Församlingen medverkade på ”marknaden” Rimbodagen i augusti och fick kontakt bl.a. med familjer som är intresserade i församlingens scoutverksamhet på Ekebyholm och i Rimbo. Pastor Tobias Edlund planerar också för dopklass.
 • NORRKÖPING är staden och församlingen som är samfundets speciella satsning under denna period. Georg Filippou och hans team satsar på flera utåtriktade program såsom vegetariska smakprov på stan, flera studiegrupper, ”hemma hos” grupper, två hälsoseminarier med HälsoExpo. Där arbetar också pastor Knut Gille.

Många andra församlingar använder också mycket av sin tid och förmåga till att nå ut till andra. Må Gud leda evangelisationen och allt som görs för människor i dag som längtar efter något mer i sina liv. Det är många som tar sin tro på allvar. Var frimodiga och tydliga! Vi har ett fantastiskt budskap att dela med till människor i vår tid. Längtan är att leda flera människor till korsets fot.

Ibland kan uppgiften kännas stor, men vi ger inte upp eftersom Jesus ”i sin härlighet och kraft har kallat oss” (2 Pet. 1:3). Vi fortsätter processen och utmaningen – ända till Jesus återkomst.

"Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen" (Heb. 13:20, 21).

Missionären/Willy Aronsen