Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

AdventLiv - ett år, cirkeln sluten

I juni 2021 kom första numret av AdventLiv, den nya Missionären. Nu borde majnumret 2022 ha landat i brevlådan.

I och med majnumret 2022 har cirkeln slutits i tidningshyllan på Skandinaviska Bokförlaget. Inte ett spår av gamla Missionären finns kvar. Inget negativt menat med det, utan tacksamhet både för det Missionären gett oss genom åren och för vad AdventLiv gett under ett år och tiden som ligger framför oss till dess att Jesus kommer tillbaka.

Vi tackar redaktör Liane Edlund och formgivare Frida Pascal-Röhken för ett fint och uppskattat arbete under detta första år med den nya medlemstidningen.

Fortsätt att bidra med innehållet i AdventLiv, i form av notiser om vad som sker i din församling, i barn- och ungdomsarbetet och de kontaktskapande aktiviteterna för att nå människor med evangelium. Skriv till adventliv@adventist.se.

AdventLiv skickas ut till alla hushåll i Sverige där det finns minst en adventist. Skulle du som är medlem av någon anledning inte få AdventLiv är det kanske frågan om vi har rätt adress till dig? Se till att vi har rätt adress, eller att dina utflyttade ungdomar (som är medlemmar) har sin egen adress: adventist.se/bytadress! Om du inte är medlem i någon av Adventistsamfundets församlingar i Sverige kan du prenumerera på AdventLiv här!

Vill du läsa medlemstidningen digitalt så finns den alltid här! Vi arbetar på att lägga ut i arkivet även tidigare utgåvor av Missionären. Just nu jobbar vi på 1960-talet fram till 1996.

Rainer Refsbäck missionssekreterare och ansvarig utgivare