Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventistsamfundet i Ungern försonas med utbrytargrupp efter 40 år

De två sidorna är överens om att ställa allt till rätta efter den splittring som skedde under Sovjettiden.

Adventistsamfundet i Ungern och en utbrytargrupp med hundratals tidigare adventister har kommit överens om att lägga undan tidigare missnöje och arbeta för att reparera en 40-årig söndring.

Det ungerska Adventistsamfundet splittrades 1975 då unga pastorer och andra medlemmar protesterade mot samfundsledarnas samarbete med Frikyrkorådet i Ungern, ett råd som bildats för att företräda små protestantiska trossamfunds gemensamma intressen men som senare blev ett verktyg för den kommunistiska staten.

Tamás Ócsai, ordförande för Adventistsamfundet i Ungern undertecknade ett dokument med titeln ”Gemensamt tillkännagivande om att göra upp om det förflutna och bygga en gemensam framtid” med János Cserbik, ledare för KERAK, som utbrytargrupp kallas, vid en ceremoni i slutet av förra veckan.

”Jag är mycket glad över att denna 40-åriga spricka går mot sitt slut för de flesta människor”, sa Benjamin D. Schoun vice ordförande i Adventistsamfundets generalkonferens som spelat en viktig roll för att föra de två sidorna till försoning.

”Det visar att Bibelns metoder för försoning kan användas och på viljan hos båda sidor för att ta steg för att närma sig varandra”, berättade Schoun under fredagen. ”De har fortfarande många detaljer som ska redas ut och vi behöver fortsätta att be för detta initiativ.”

Adventistsamfundet i Ungern har 4 629 medlemmar som tillber i 104 kyrkor medan KERAK har 1 500 till 1 800 medlemmar, enligt samfundsledarna i Ungern. Samfundsledarna räknar med att omkring 600 medlemmar kommer återansluta sig under sommaren, medan 400 inte har för avsikt att komma tillbaka. Övriga anhängare är öppna för tanken.

Lång väg till försoning

Det sedan länge efterlängtade försoningsdokumentet ses som ett första steg mot att återförena de två sidorna. För att nå denna försoning har Adventistsamfundet fått medge att man uteslöt den oliktänkande gruppen på 518 troende i stort sett utan sakliga skäl år 1975.

”Efter mycket förvirring, vilket omskakade kyrkan i grunden, uteslöts gruppen i stort sett utan giltigt bibliska skäl”, skriver Adventistsamfundets transeuropeiska division (där Ungern ingår) i ett uttalande.

De uteslutna medlemmarna organiserade sig till en början som en underjordisk kyrka i vad som då var ett land i s.k. Östblocket, men gruppen framträdde senare som ett officiellt trossamfund kallat KERAK eller Kristna adventistgemenskapen.

KERAK och Adventistsamfundet gled alltmer isär i andlighet, kultur och organisationsstruktur under årens lopp, en process som accelererade efter kommunistregimens kollaps 1989. Adventistsamfundets ledare på alla nivåer försökte då återförena samfundet i Ungern och flera pastorer och även församlingar återanslöt sig till Adventistsamfundet.

Adventistledningen har bett om ursäkt fyra gånger mellan 1989 och 1995, men vissa KERAK-medlemmar har inte varit redo att acceptera dessa ursäkter medan andra har varit ovetande om dem, menar samfundsledarna.

Försoningssamtalen tycktes inte nå någon vart och allvarligt menade samtal upphörde omkring 2000.

Under 2011 inledde en ny generation KERAK-ledare en serie samtal med samfundets unions- och konferensledare. Efter att ha hört att gruppen kanske var intresserad av att återförenas gav generalkonferensordförande Ted Wilson i uppdrag till Schoun att undersöka saken närmare. Schoun och dåvarande assistenten till TED:s ordförande, Raafat Kamal, besökte KERAK och samfundsledarna i Ungern.

”Det första mötet handlade till stor del om att lyssna och samla fakta”, sa Schoun.

Schoun reste till Ungern flera gånger med Kamal, som nu är TED:s ordförande, samt med tidigare divisionordförande Bertil Wiklander. Varje gång träffade han samfundsledarna och senare bjöd han in till offentliga möten.

”Jag bad om ursäkt där kyrkan hade gjort misstag och vi hade långa frågestunder med människor från KERAK”, säger Schoun. ”Förtroendet började växa och varje besök bidrog till att föra grupperna närmare varandra.”

Schoun kunde inte närvarande när försoningsdokumentet skrevs under och släpptes, eftersom han var på resa i Nigeria.

”Jag försökte etablera en relation mellan ledarna på båda sidor”, sa han. ”När den var på plats kunde de fortsätta med planeringen på egen hand.”

En vändpunkt i Ungern

Samförståndsavtalet som skrevs under 23 april signalerar en betydande vändpunkt i den ungerska Adventkyrkans liv, skriver TED i sitt uttalande.

”Dokumentet listar de bibliska villkoren för enhet och förlåtelse och innehåller också ömsesidiga ursäkter ... Båda sidor förbinder sig att bygga en framtid tillsammans för att uppfylla det uppdrag Gud har anförtrott sin kyrka.”

Samfundsledarna varnar för att utmaningar kvarstår i att bygga en stark andlig och känslomässig enhet efter 40 år av missförstånd och fiendskap.

”Men vi har en förhoppning om att Gud, som ‘försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser’, kommer att fortsätta leda denna process som vi har sett honom göra hittills” skriver divisionen med hänvisning till 2 Kor. 5:19.

Kamal, som nu är divisionsordförande, säger att han har stora förhoppningar om kyrkan i Ungern.

”Jag prisar Gud för hans nåd som fört båda dessa gemenskaper till korsets fot där Kristus förlåtelse, helande och kärlek gripit tag i sinnen och hjärtan”, säger Kamal.

”Under de senaste två åren har jag personligen varit förstahandsvittne till ett äkta uttryck för försoning mellan medlemmar och ledare på båda sidor ... Kristus kommer snart och han förenar våra adventistsyskon i Ungern så att de kan bli eniga i tanke och sinnelag och fokusera på uppdraget att vara salt och ljus.”

Andrew McChesney nyhetsredaktör, Adventist Review