Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Adventisternas mission i Mellanöstern omorganiseras

Under söndagens förhandlingar i Generalkonferensstyrelsens sammanträde beslutades att de europeiska divisionerna lämnar över sina missionsfält i Mellanöstern till Generalkonferensen.

Generalkonferensstyrelsens höstmöte beslutade på söndagen att godkänna förslaget att missionsfälten inom den Euroafrikanska (EUD) och Transeuropeiska (TED) divisionerna omorganiseras. För TED innebär det att Mellanösternunionen sammanförs med de övriga missionsfälten i Nordafrika, Turkiet och Iran och organiseras till en ny union som kommer att kallas Great Middle Eastern Union Mission (Stormellanösterns missionsunion) och ställs direkt under Generalkonferensens beskydd. Södra Sudan kommer att ställas under Östra Centralafrikanska divisionen som har sitt huvudkontor i Nairobi. Pakistan flyttas över till Sydasiatiska Stillahavsdivisionen. Och Israelfältet kommer att ställas direkt under Generalkonferensen, anslutet som ett eget fält. Beslutet innebär också att Afghanistan flyttas över till Euroasiatiska divisionen. Cypern behålls inom TED. Alla förändringar kommer att gälla från 1 januari 2012.

Skälet till förändringarna är att ge större resurser till arbetet i Mellanöstern, att hålla samman länder med en liknande kultur och fokusera på de behov och missionsutmaningar som finns i området. Det kommer också att ge de två europeiska divisionerna mer tid och fokus på de missionsutmaningar som finns i Europa.

Bertil Wiklander som är ledare för TED tog aktiv del i diskussionerna inför beslutet och säger efteråt: ”Självklart var vi först besvikna när vi blev informerade om förslaget. Vi har många personliga band till vårt folk i dessa territorier och har ägnat mycket tid i bön och arbete med dem. Det känns på ett sätt som det Bibeln säger om att andra får äta av vingårdar och olivlundar de inte har planterat. Men så är det ibland i kyrkan. Vi måste komma ihåg att vi alla är förenade och arbetar mot samma mål.”

Det har skett tillväxt och utveckling i hela Mellanösternunionen, Pakistans missionsunion och i Israelfältet genom åren. Mellanösternunionen har växt från 8 000 medlemmar när Generalkonferensen lämnade över ansvaret till TED (1986) till idag 20 000 medlemmar. ”Vi har verkligen glatt oss åt att arbete med dessa fält och har gett dem vårt bästa i tid, förmågor och resurser”, säger Wiklander. ”Men nu förändras det och vi har godtagit det som vårt världssamfund har beslutat. Det goda som kommer ur detta är att vår division nu kan fokusera all vår energi och uppmärksamhet på missionsutmaningarna i Europa.”

Vad angår de största utmaningarna i arbetet i Mellanösternregionen säger Wiklander: ”Vi har inte haft så stor framgång med att evangelisera bland arabiska muslimer i Mellanöstern, men det har inte heller någon annan. Sedan 2006 har vi bygg upp ett nytt arbete som handlar om att bygga vänskap med muslimer och att vara öppen och genomsynlig om vilka vi är som adventister. Vi har också bygg upp en tv- och radioverksamhet, AlWaad (arabisk HopeChannel), som bygger på den principen, vilket vi tror kommer att göra framsteg. Men det stora behovet är missionärer, alltså pastorer som är utbildade i att beblanda sig med muslimer och som talar arabiska.”

Genom att Stormellanösterns missionsunion är direktansluten till Generalkonferensen kommer adventister världen över att bli mer medvetna om behoven och arbetet i denna viktiga region. Nu blir denna del av ”10/40 fönstret” ett särskilt missionsfält för hela världssamfundet.

”Det är ett strategiskt drag som kan ge ny energi för arbetet. Det är vår bön och förhoppning. Vi är lika angelägna om att se tillväxt på dessa fält liksom i Europa”, avslutar Wiklander.

Ny ledare för missionsunionen

Homer Trecartin valdes av höstmötet att leda den nybildade Stormellanösterns missionsunionen. Han har varit associerad sekreterare vid Generalkonferensen och ersätter norrmannen Kjell Aune som varit ledare i regionen under TED:s paraply. Trecartin har tidigare bl.a. arbetat i Mellanöstern som sekreterare och ekonomichef och planeringschef vid Generalkonferensens avdelning för Adventist Mission. Tibor Szilvasi står kvar som sekreterare för missionsunionen. En ny ekonomichef återstår att rekrytera.

tedMEDIA/ANN/Rainer Refsbäck