Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

ADRA hjälper översvämningsdrabbade

I januari drabbades Malawi av kraftiga regn som skapade omfattande översvämningar, främst i de södra delarna av landet. Ca 70 000 människor tvingades fly från sina hem.

ADRA Sverige har fått en miljon kronor från Sida för att förse de drabbade med förnödenheter som de behöver för att överleva. ADRA kommer att förse nära 11 000 människor med hushållsartiklar som t ex vattenbehållare, myggnät, material till nödbostäder.

Per Bolling

Läs mer om denna insats här!