Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

13:e sabbatens missionskollekt

25 % av de medel som samlas in i sabbatsskolans missionskollekt, går till de projekt som beskrivs på divisionskartan i Bibelstudium.

27 sep 2014