Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

100 bönedagar
Dela

100 bönedagar

För kyrkan i världen och dess uppdrag. 27 mars-4 juli 2020.

Vi ber om mer av den heliga Anden, om personlig väckelse och för Guds ingripande i covid-19 pandemin. 

Kära medlemmar,

Vi har under många månader planerat en väldigt speciell bönerörelse: 100 Bönedagar (27 Mars - 4 Juli, 2020). Vi tror att Gud hade en hand i timingen för de 100 bönedagarna långt i förväg. Med covid-19-pandemin på framfart, och de många andra oroväckande händelserna som sker i vår värld, är det viktigt för oss som kyrka att enas i bön om styrka genom dessa krissituationer, och kraft från den heliga Anden för uppdraget framför oss.

Vi är mitt i en världsomfattande kris. Vad kan vi göra? I boken Prophets and Kings (kommer på svenska under 2020 under namnet Makt och vanmakt) ser vi hur Elia reagerade på krisen i hans dagar "Det var på grund av att Elia var en man med stark tro som Gud kunde använda honom i denna svåra kris i Israels historia. När han bad, räckte hans tro till för att gripa fatt i himlens löften och han höll ut i bönen tills hans bön blev besvarad. Han väntade inte på det fullständiga beviset på att Gud hade hört honom, utan var villig att satsa allt på det minsta tecken på gudomlig ynnest. Men vad han var i stånd att göra under Guds ledning, kan var och en göra inom sitt verksamhetsområde i Guds tjänst... En sådan tro behövs i världen i dag - en tro som håller fast vid löftena i Guds ord och som vägrar att ge upp för mindre än att himlen hörde honom." (Prophets and Kings, s. 156)

Gud letar efter människor som Elia idag - män och kvinnor som ber i tro och litar på hans ord! Låt oss vara de som vägrar att ge upp för än mindre än att himlen hör oss.

Trots att vi kanske inte kan be tillsammans med familj och vänner i kyrkan, finns det fortfarande många sätt som vi kan gå samman elektroniskt via telefon, videosamtal eller andra sociala medier under dessa 100 dagar av bön. Även när vi inte kan vara tillsammans är vi fortfarande enade i tro, och bön kan nå dit vi inte kan nå. Så låt oss enas på våra knän då vi söker Guds nåd i denna nödens tid.

Med välsignat hopp!

Ted N.C. Wilson, generalkonferensens ledare,
och ledarna för generalkonferensens bönetjänst

Se videon med Ted Wilsons inbjudan till 100 bönedagar:


För mer information: RevivalAndReformation.org/100Days