Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Program

Här är hela unionsmötets program. Morgon- och kvällsmöten streamas på AdventistPlay.se. Förhandlingsmöten streamas och kommer att kunna ses när man är inloggad som medlem på adventist.se.
Alla möten sker i Ekebyholmsskolans idrottshall om inget annat anges.

TISDAG 4 juli

 
15.00-18.00 Registrering
18.00-19.00 Kvällsmat
19.30-21.00 Kvällsmöte m Randy Roberts: ”Hur kunde du?” (Mark. 4:35–41). Mötesledare: Karin Rudholm och Tobias Edlund

 

ONSDAG 5 juli

 
07.30-08.30 Frukost
09.00-09.30 Morgonmöte med Randy Roberts: ”Bibelns konstigaste text” ( Joh. 3:16). Mötesledare: David Cederström och Berny Carlsson
09.40-11.15 Förhandlingsmöte I
11.30-13.00 Förhandlingsmöte II
13.00-14.30 Lunch
14.00-15.00 Delegations- och kommittétid
15.00-16.15 Förhandlingsmöte III
16.30-18.00 Förhandlingsmöte IV
18.00-19.00 Kvällsmat
19.30-21.00 Kvällsmöte med Randy Roberts: ”En fest i himmelriket” (Luk. 15:1–7). Mötesledare: Karin Rudholm och Tobias Edlund 
21.00- Efterglöd i tält och slott

     

TORSDAG 6 juli

 
07.30-08.30 Frukost
09.00-09.30 Morgonmöte med Randy Roberts: ”Den estrema Jesus” (Matt. 8:18–27). Mötesledare: David Cederström och Berny Carlsson
09.40-11.15 Förhandlingsmöte V
11.30-13.00 Förhandlingsmöte VI
13.00-14.30 Lunch
14.00-15.00 Delegations- och kommittétid
15.00-16.15 Förhandlingsmöte VII
16.30-18.00 Förhandlingsmöte VIII
18.00-19.00 Kvällsmat
19.30-21.00 Kvällsmöte med Randy Roberts: ”En annan fest i himmelriket” (Luk.
15:8–10). Mötesledare: Karin Rudholm och Tobias Edlund 
21.00- Efterglöd i tält och slott

FREDAG 7 juli

 
07.30-08.30 Frukost
09.00-09.30 Morgonmöte med Randy Roberts: ”När livet blir läskigt” (Joh. 14:1–4). Mötesledare: David Cederström och Berny Carlsson
09.40-11.15 Förhandlingsmöte IX
11.30-13.00 Förhandlingsmöte X
13.00-14.30 Lunch
14.00-15.00 Delegations- och kommittétid
15.00-16.15 Förhandlingsmöte XI
16.30-17.00 Förhandlingsmöte XII
18.00-19.00 Kvällsmat
19.00-21.00 Kvällsmöte med Randy Roberts: ”En svårbesökt fest” (Luk. 15:11–32). Kollekten går till Västerängs lägergård. Mötesledare: Anna Tegebo
21.00- Efterglöd i tält och slott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖRDAG 8 juli

 
07.30-09.30 Frukost
09.45-10.00 Sångstund
10.00-10.20 Missionsstund med ADRA
Kollekt till missionen
10.20-11.00 Bibelstudium med Rainer Refsbäck (yngre åldrar och vissa språkgrupper i andra utrymmen)
11.30-13.00 Gudstjänst med Randy Roberts: ”Gravplundraren” (Joh. 11:1–44)
Kollekten går till Ekebyholmsskolans elevfond. Mötesledare: Göran Hansen 
13.00-14.30 Lunch
15.30-17.00 Mission & vision med nya missionsföreståndaren. Mötesledare: Willy Aronsen
17.30-19.00 Kvällsmat
19.00-21.00 Musikgudstjänst, Randy Roberts predikar: ”Bärarna och den burne” (Mark. 2:1–12)
Kollekten går till produktion av böcker och trycksaker. Mötesledare: Bobby Sjölander
21.00- Efterglöd i tält och slott

SÖNDAG 9 juli

 
07.30-09.30 Frukost
09.30-11.00 Nya samfundsstyrelsen sammanträder i Biblioteket