Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Förslagskommittén

Förslagskommittén

Förslagskommitténs roll är att samordna motioner som skickas in till Unionsmötet rörande samfundets verksamhet. Förslagskommittén samordnar motionernas förslag till överskådliga beslutsunderlag, samt författar vid behov egna förslag.

Dela

Förslagskommitténs roll är att samordna motioner som skickas in till Unionsmötet rörande samfundets verksamhet. Förslagskommittén samordnar motionernas förslag till överskådliga beslutsunderlag, samt författar vid behov egna förslag.

Som delegat eller församlingsstyrelse har du/ni möjlighet att skriva en eller flera motioner som hamnar hos förslagskommittén. För mer information om processen att skriva motioner samt mall för detta se länkar till dokument nedan.

Ledamöter

Gunilla Flankegård (ordf.) 
Mikael Rudholm (vice ordf.)
David Millares
Erik Broomé*
Helen Odzic-Pohl
Joel Mellin*
Lillemor Brandum
Peter Tegebo
Rainer Refsbäck
Sonja Kalmbach
Ulf Nilsson
* Har inträtt som ersättare för ledamot som valdes av Unionsmötet 2013, men som avsagt sig uppdraget

Ersättare

  1. Claus Nybo
  2. Liljana Simonsson
  3. Roy Doss
  4. Linda Schwartz