Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Översättning svenska

Översättning svenska

Dela

Observera att översättningen i din mobil inte går att starta förrän mötets talare börjat prata. På en del telefoner kan det bli lång fördröjning och då rekomenderar vi alternativet att hitta en sittplats i salen där översättningen hörs i högtalarna).

Android (telefon/läsplatta)

Klicka här om du har Android telefon/platta

Om du efter att ha klickat på knappen ovan får en fråga vad du vill öppna med, välj då 'videospelaren eller album'

Om du inte får igång sändningen med ovanstående procedur, ladda ner VLC for Android (gratis app). Kopiera länken nedan. Öppna VLC appen. Uppe i menyraden, tryck på ikonen till höger som "strålar ut radiovågor". I rutan som kommer upp, tryck och håll fingret tills du får möjlighet att 'klistra in'. Tryck sedan 'öppna' eller 'open'

iOS (iPhone/ipad)

Ladda ner Oplayer Lite (gratis app). Kopiera länken ovan. Öppna 'Oplayer Lite' appen. Tryck på 'Nätverk' ikonen längst ner. Tryck på raden 'Spela URL'. Klistra in texten du kopierat ovan och tryck OK för att starta. Nästa gång du vill lyssna behöver du bara starta 'Oplayer Lite', välja 'Nätverk' -> 'Spela URL' så skall länken redan finnas i listan och du kan bara trycka på den för att starta.

Laptop/PC (windows och mac)

Ladda ner VLC (gratis app), installera och starta VLC.

Kopiera länken ovan. Öppna 'VLC' appen. Klicka på 'Media' i menyn. Välj 'Öppna nätverksström'. Klistra in den kopierade texten i textrutan 'Ange en nätverksadress'. Klicka på knappen 'Spela upp'. Det kan ta några sekunder innan den startar.