Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Reseersättning

Reseersättning

Reseersättning för valda delegater till UM 2017

Dela

Reseersättning för valda delegater till UM 2017

För att utjämna kostnaderna har valda delegater möjlighet att få viss reseersättning. (Självskrivna delegater rapporterar på annat sätt.)

  • Reseersättning kan betalas av samfundet för delegater valda av församlingarna.
  • Ersättning betalas endast för den del av resekostnaden som överstiger 300 kr för de delegater som ansöker om det.
  • Reseersättning betalas endast ut för en tur- och returresa.
  • Detta innebär också att du som åker till UM2017 har ett ansvar att samåka där det är möjligt och att alltid använda billigaste möjliga färdmedel. Om osäkerhet råder i en enskild situation kontaktar du Willy Aronsen (070-297 33 86 eller willy.aronsen@adventist.se) som fattar beslut om rimligt transportsätt. Detta ska göras i så god tid som möjligt.
  • Ansökan om reseersättning kan endast ske genom att sända in blanketten (se nedan) senast 30 september 2017 tillsammans med underlag för kostnader för resan.
  • Blanketten skickas tillsammans med eventuella biljetter till Adventistsamfundet, attn: Tuula Lillbäck, Box 536, 101 30 Stockholm, eller via e-post (som bifogade filer): tuula.lillback@adventist.se.
  • Fylls blanketten i elektroniskt: Spara pdf:en (se länk nedan) på din dator, öppna filen i Acrobat Reader, använd funktionen ”Fyll i & signera”, spara den ifyllda blanketten och skicka som e-postbilaga (kuvertsymbolen i Acrobatmenyn).

Samfundsledningen

Vänligen läs informationen ovan innan du laddar ner och använder blanketten nedan.