Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Stadgekommittén

Stadgekommittén

Stadgekommittén ser över samfundets stadgar och kommer med förslag till ändringar och förbättringar.

Dela

Stadgekommittén ser över samfundets stadgar och kommer med förslag till ändringar och förbättringar. Förslag/motioner som rör stadgarna kommer att behandlas av stadgekommittén på väsentligen samma sätt som förslagskommittén behandlar övriga motioner.

Ledamöter

Missionssekreteraren (Bo Forssten), ordf. 
Paul Annala, vice ordf. 
Berit Kjosnes*
Roland Sjölander*
Arnold Wittman
Audrey Andersson, adjungerade ledamot (TED)
* Har inträtt som ersättare för ledamot som valdes av Unionsmötet 2013, men som avsagt sig uppdraget

Ersättare:

  1. Suzanne Gundler

Om stadgarna

Stadgarna utgör samfundets "grundlag" och föreskriver hur samfundet i Sverige fungerar organisatoriskt och juridiskt. Stadgarna är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vad unionsmötet, samfundsstyrelsen m.fl. ska / får / inte får göra. Den enda instans som får ändra stadgarna är unionsmötet, och det krävs 2/3 majoritet för att ändra dem.

Du som delegat bör bekanta dig med stadgarna. Särskilt viktigt är det att du är bekant med §§ 1-4, 6-11 och 13.