Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Översättning

Översättning

Dela

Översättning till svenska

Kvällsmöten och morgonmöten översätts till svenska via två system:

  1. En app som du laddar ner och sätter igång via
    www.adventist.se/translate/svenska 
    (på en del telefoner kan de bli lång fördröjning och då rekomenderar vi alternativ nr 2, se nedan)
  2. Via högtalare i sektionen längst bak till höger i hallen.

 

La traducción al español

Las reuniones de la tarde y de la mañana son traducidas al español por dos sistemas:

1) Una aplicación que se descarga y comienza a utilizar
www.adventist.se/translate/espanol
2) A través de los auriculares que se encuentran en la mesa de registración.