Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Valberedningen

Valberedningen

Valberedningens roll inför Unionsmötet 2017 är att ta fram och presentera kandidater för valbara positioner och samfundsstyrelsen.

Dela

Valberedningens roll inför Unionsmötet 2017 är att ta fram och presentera kandidater för valbara positioner och samfundsstyrelsen.

Om du har namnförslag för olika positioner får du gärna kontakta någon i valberedningen och förmedla namn och eventuella objektiva, yrkesmässiga kvalifikationer. Inga garantier lämnas för att ett givet namn kommer att nomineras eller tas upp för diskussion. Syftet med att föreslå ett namn är således att vidga urvalet. Valberedningen är tacksam för namnförslag, men kommer inte att kommentera eller svara på frågor gällande inkomna namnförslag. Förslag måste vara inlämnat senast 10 januari 2017.
På förhand tack för förbön!

Positioner som ska fyllas:

  • Missionsförestånade
  • Missionssekreterare
  • Ekonomichef
  • Barn- och ungdomsavdelningen (300%)
  • Evangelisationsansvarig
  • Medlemmar i samfundsstyrelsen
  • Presidiet under unionsmötet

Valberedningen består av:

Ordförande: Raafat Kamal
Vice ordförande: Marcel Roslin
Aila Annala
Brita Udén
Daniel Rodrigues
Irma Johansson
Kristalina Smårs*
Krister Schwartz*
Lydia Kulaba
Robert Karlsson
Stefan Majholm
* Har inträtt som ersättare för ledamot som valdes av Unionsmötet 2013, men som avsagt sig uppdraget

Ersättare:

  1. Ryan Mitchell
  2. German Cacares
  3. Camilla Karlsson