Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Vad tror du?! Låt oss undersöka saken...
Dela

Vad tror du?! Låt oss undersöka saken...

Adventistsamfundet genomför vart femte år en global enkätundersökning om tro och värderingar som ska hjälpa kyrkan att utveckla verksamhet som möter verkliga behov bland medlemmarna.

En gång vart femte år så skickar adventisternas generalkonferens ut en enkätundersökning för att ta reda på saker som är viktiga för oss som kyrka. Det görs för att kyrkan ska kunna möta behoven hos medlemmarna på ett bra sätt. Senast detta undersöktes var 2017. Nu är det dags igen!

Enkäter är sällan roliga att fylla i – inte den här heller! :-) MEN resultatet är mycket givande! Kanske får det också dig att fundera på din egen inställning eller tankar om kyrkan?!

Enkätresultatet hjälper oss som arbetar i och leder kyrkan att förstå verkligheten, åtminstone när det handlar om medlemmarnas tro och övertygelser, beteende och vanor när det gäller det andliga livet. Vi lär oss förstå vilka attityder som finns inom och utanför olika grupper, så att vi kan överföra kunskaper till hur vi tjänar och vårdar våra församlingar och utvecklar verksamhet som möter verkliga behov. I grunden handlar det om att bli bättre på att älska varandra och skapa kärleksfulla och meningsfulla troendegemenskaper.

Enkäten är helt anonym! Vi behöver minst 200 svar från Sverige för att resultatet ska kunna filtreras ut och användas för just våra svenska förhållanden. Så vi är tacksamma om du vill ta dig tid att besvara enkäten.

Länk till enkäten som fylls i digitalt får du om du prenumererar på AdventNytt, vårt digitala nyhetsbrev. Anledningen är inte att enkäten skulle vara hemlig, men vi vill att den fylls i av personer som har någon form av anknytning till samfundet och våra församlingar.

Rainer Refsbäck missionssekreterare