Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

För delegater

För delegater

Här finner du alla dokument som gjorts tillgängliga för dig som är delegat vid Unionsmötet 2017.

Dela

Här finner du alla dokument som gjorts tillgängliga för dig som är delegat vid Unionsmötet 2017. Här nedan finns nu kommittéernas beslutsunderlag (inloggning krävs). En del material kan komma att kompletteras fram till den 4 juni. En hel del ytterligare material kommer också att läggas ut i mappen Material från samfundet fram till den 4 juni. Lägg märke till att en del dokument i mappen Äldre material har passerat "bäst före datum" (t.ex. mallar för förslag).

Av särskild vikt för delegater är att sätta sig in i hur Unionsmötet fungerar innan mötet inleds den 4 juli 2017. Denna information hittar du i Unionsmötets ABC nedan.

För att se denna information behöver du vara inloggad samt ha rättigheter att se information som är avsedd för medlemmar i Adventistsamfundet. Till inloggning / registrering