Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibeltimman

Dela

Bibeltimman - År C - Kvartal 2 (2026: april, maj, juni)

Bibeltimman. Material för tweens.

Kvartal 2:

År C handlar om berättelser från Gamla Testamentet. Detta kvartal avslutar kungadelen av Bibeln med fokus på Salomo och vad han och David skrev. Efter det kommer vi att fälja de stora profeterna och hinner i detta kvartal med Elia. Materialet är veckobaserat så C23 är gjort för v 23 till exempel.  Vi lägger upp titlarna på varje vecka så att ni kan få en förståelse för vad materialet kommer att handla om.