Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

22. Paradoxen lag och nåd

Det är en paradox. Hur balanserar du lag och nåd? Denna film hör ihop med kapitel 22 i boken/eBoken "Upplev glädjen".