Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Östersund

Husförsamling

För aktuell info: www.kyrktorget.se/adventkyrkan.ostersund

Föreståndare:

Annikki  Nordman, 070-539 44 46
annikki.nordman@hotmail.se

 

Kontaktpastor:

Göran Hansen