Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Karlstad

Församling

Tyvärr ingen regelbunden verksamhet för närvarande.

Kontaktperson:

Birgitta Magaji 070-683 50 92
gittan.magaji@gmail.com

Kontaktpastor:

Rainer Refsbäck