Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Volontärer vid Nile Union Academy har evakuerats

Adventisternas skola i Kairo ännu i säkerhet. Muslimer i området skyddar egendomen mot angrepp.

Sex vuxna och två barn evakuerades den 16 augusti från Adventistsamfundets skola Nile Union Academy i Kairo i väntan på att protestmarscher i närheten ska nå området.

Evakueringen var bara en försiktighetsåtgärd, menar samfundets ledare på plats. De evakuerade befinner sig nu i Beirut, Libanon, på samfundets Middle East University.

"Vi visste att ett par större demonstrationer planderades och beslutade att evakuera volontärerna i fall demonstrationerna skuller skapa en farlig situation", säger Llewellyn Edwards, ledare för Adventistsamfundet i Egypten och Sudan. Men demonstrationerna hotade aldrig säkerheten på skolområdet och omgivningen. När protestdemonstrationen passerade Adventkyrkan i Kairo ställdes sig muslimer i armkrok och bildade en mänsklig skyddsmur runt fastigheten för att skydda den, berättar Edwards. Gesten visar på en fortsatt solidaritet bland egyptier, trots upprorsstämningen i landet.

Egyptens militärstödda regering slår ner demonstranter som är lojala med den tidigare presidenten Mohamed Morsi som avsattes i juli. Extremister har haft koptiska och protestantiska kyrkor som måltavla under de senaste veckorna och bränt deras kyrkor, hem och företag.

Många regeringar i världen har utfärdat uppmaningar till sina medborgare om att lämna Egypten på grund av oroligheterna. Krisberedskaps- och ledningsteamet vid Adventistsamfundets generalkonferens möts regelbundet för att diskutera situationen och samverkar med myndigheternas råd.

Volontärerna som nu har evakuerats hade kommit en månad innan höstterminens start.

Edwards är hoppfull att området kring samfundets fastigheter i Kairo kommer att fortsätta vara säkra. "Det finns muslimer omkring oss som dagligen kontaktar skolans personal för att försäkra sig om deras säkerhet", säger Edwards.

ANN/Rainer Refsbäck